Skyltar i Stockholm har en ljus historia

I samband med Stockholmsutställningen 1930 så slog den svenska funktionalism-modellen igenom på allvar i Sverige och i övriga världen. Denna arkitektsstil har därefter kopierats och man kan se att den även i dagsläget är något som eftersöks och används runt om i världen.

I denna funktionalism så föddes även en annan sak och detta i form av neon. Egentligen är föddes fel ordval – neon användes även tidigare; men det var tack vare den utställning som vi nämnde ovan som världen på allvar fick upp ögonen för neon och det intryck som skyltar av detta kunde ge en stad.

Om vi återvänder till hur detta påverkade Stockholm så innebar det att hela staden fylldes av skyltar av neon och där man framförallt – som turist – möttes av ett fullkomligt bländande hus då man steg av vid Centralstationen.

Esseltehuset var nämligen då en byggnad som verkligen lyste om nätterna och detta gav både ett spännande och vackert intryck. Nu var inte Esseltehuset den enda byggnad i Stockholm som var utrustad med lysande skyltar av neon – nej, det var faktiskt så att de flesta byggnader under den här tiden var smyckade med skyltar. Exempelvis hela Kungsgatan var ett inferno av ljus och om man ser till hur företagen agerade i denna fråga så såg de ett enkelt sätt att marknadsföra sig själva – något som gav alltfler skyltar på alltfler byggnader.

Tyvärr så ser man inte detta längre i dagens Stockholm och detta beroende på att den allmänna uppfattningen gällande just reklam kom att ändras radikalt i takt med tiden.

Reklam ansågs som fult

Att skyltar av neon plockades ner från fasader i hela Stockholm berodde således till stor del på att man inte längre ansåg att reklam tillförde något. Att ett stort – eller litet – företag använda sig av stora, blinkande skyltar ansågs som både oärligt och fördummande för befolkningen i Stockholm; något som man till viss del också hade rätt i.

Det som var synd gällande detta beslut var att dessa skyltar i dagsläget hade fyllt en väldigt stor funktion då de givit besökare och borna stockholmare en del av historiens vingslag – något som man dock fortfarande – tack och lov – kan göra genom ett fåtal skyltar som fortfarande finns kvar i staden.

NK, Stomatol och Tunnelbanan

Om man är intresserad av att se hur gårdagens skyltar var utformade i Stockholm så kan man rekommendera att man åker kollektivt.

Exempelvis: vi säger att du står vid Gamla Stan i Stockholm och tittar mot tunnelbanan; redan där har du en skylt med en historia. Just det självlysande T:et du ser är en klassisk skylt. Du går här ner i tunnelbanan och här ska du ta riktning mot Slussen och gärna inta en fönsterplats i vagnen.

Först ska du vrida ditt huvud mot vänder och där kommer du att se hur tidningarna DN och Expressen blinkar på en byggnad – äldre, klassiska skyltar – och då detta är gjort så ska du titta upp mot Katarinahissen där du till höger kommer att se den mest klassiska av skyltar i Stockholm: Stomatolskylten som i konkurrens av skylten som snurrar ovanför affären NK är de tydligaste exemplen på hur det såg ut förr; en Madeleinekaka som fler borde smaka på då de besöker Stockholm.

På sidan Skyltar Stockholm kan du läsa om moderna skyltar. 

22 Jun 2017