Säkerhetsdörrar ger ett säkrare Stockholm

Mitt hem är min borg, är ett vedertaget uttryck. Men stämmer det verkligen? Inte om man tittar på den dramatiska ökningen av inbrott som visat sig under senare år. Primärt så har ökningen skett i våra större svenska städer – Stockholm, Malmö och Göteborg – och det som är talande i sammanhanget är att allt färre av de anmälda inbrotten de facto klaras upp. I många fall så läggs ärendet ner ganska fort efter det att anmälan kommit in; en direkt följd av att polisens budget och resurser minskat och att de i och med detta måste prioritera andra typer av brott.

Det här innebär att man som privatperson måste agera och på alla tänkbara sätt söka vägar till ett säkrare hem. En av de bästa vägarna man kan ta är, enligt oss, att installera säkerhetsdörrar. Bor du i Stockholm och byter ut din gamla dörr mor en säkerhetsdörr så minimerar du riskerna för ett inbrott markant. Säkerhetsdörrar är nämligen så pass avancerade att de inte går att dyrka upp via exempelvis låsets konstruktion och de är dessutom så pass förstärkta – med stål – att de omöjligen går att forcera med ren muskelkraft. Säkerhetsdörrar – i kombination med förstärkta fönster, bättre garageportar (en synnerligen vanlig väg för en tjuv att ta sig in) och ett bättre tänk rent allmänt (stäng fönstren, lås dörren – även om du är hemma – och var vaksam på vilka som befinner sig i trapphuset/området) ger bättre förutsättningar att klara sig från den objudne gästen.

Ser man enbart till säkerhetsdörrar så får man också väldigt mycket annat på köpet. Bland annat så kan vi nämna brandrisken och förmågan att stänga ute både eld och rök, vi kan peka på ljusisolering samt att säkerhetsdörrar stänger ute lukt och vi kan påvisa att dagen modeller även är estetiskt tilltalande och går att anpassa helt efter kundens behov.

Säkerhetsdörrar är en investering

Men, är inte säkerhetsdörrar väldigt dyra? Självklart så handlar det om pengar och självklart är att en dörr av en sådan kaliber kostar mer än vad en vanlig ytterdörr gör. Till saken ska dock läggas att man på köpet ofta dels får en lägre hemförsäkringskostnad samt att man ofta kan höja värdet på sin bostad genom att installera säkerhetsdörrar (något som i synnerhet kan vara bra att veta i Stockholm, med tanke på priserna för bostäder där). Det handlar således om en ren investering där man utöver ett tryggare hem även får ett mer värdefullt sådant.

Dessutom så är en lösning för att sänka priset att gå ihop med sina grannar. Att som bostadsrättsförening besluta om en sådan investering är gynnsamt sett till priset; ju fler säkerhetsdörrar man köper – desto lägre blir priset per styck. Vi skulle verkligen råda dig att ta upp denna fråga på nästa årsmöte. Det handlar, trots allt, om att säkra hemmen och återigen förvandla dessa till de borgar de är tänkta att vara. Ditt hem kan åter bli din borg, förutsatt att du agerar och gör nödvändiga investeringar.

8 Dec 2016