Riskettan i Stockholm – viktig utbildning

Alla förstår att det inte är bra att köra bil när du är full. Men vet du exakt vad det innebär för körförmågan? Det och mer lär du dig på riskettan i Stockholm.

Har du riktig tur kanske du kan gå en helt körkortsutbildning utan att behöva lära dig att fickparkera i Stockholm. Det kanske är så att instruktören inte ber dig att göra det när du väl kör upp. Någonting som du däremot inte kan chansa på att strunta i är riskettan. Den är nämligen obligatorisk inom körkortsutbildningen. Det spelar därför inte så stor roll om du googlar på “pris för riskettan i Stockholm”. Vill du ha körkort måste du gå igenom riskettan oavsett. Då får priset vara sekundärt. Annars blir det inget körkort. Då kommer du inte ens så långt som till en uppkörning. Riskettan är som sagt obligatorisk och inte förhandlingsbar.

Riskettan svarar på hur körförmågan påverkas

Men vad innehåller då riskettan? Som namnet antyder har det med risker att göra. Risker förknippade med att dricka alkohol och använda droger i kombination med bilkörning. Visst, det kan väl vara lätt att förstå att det inte är bra att köra bil påverkad. Men vet du egentligen vad det innebär mer exakt? Hur din kropp rent konkret påverkas av alkohol, och vad som i förlängningen händer med din bilkörning? Vet du till exempel hur din reaktionsförmåga förändras två öl in? Det här är viktiga frågor som inte ska nonchaleras. Annars blir det definitivt inget körkort.

7 May 2022