Renoveringen av nationalmuseum i Stockholm

1, 2 miljarder kronor – så mycket kostade renoveringen av Nationalmuseet i Stockholm. Efter flera år då museet varit slitet och behövt en omfattande renovering fattade regeringen tillsmmans med Statens fastighetsverk att starta renoveringen, 2014. Fyra år senare blev renoveringen klar. Med det arbetet sällade sig till de mest omfattade och påkostade renoveringarna av någon statli fastighet sedan dess.

Att fastigheten skulle bevaras och renoveras, var aldrig omdiskuterat. Det var närmast självklart att man ville bevara den 150 år gamla byggnad som Friedrich August Stüler ritade på 1860-talet och fortfarande anses vara Sveriges främsta konstmuseum. Samtidigt har uppdragsgivarna även velat att fastigheten därmed skulle förbättras och utvecklas med renoveringen. 

Ingen lättvindig renovering

– Komplexiteten har varit slående under hela projektet. Över tre tusen personer och femtio yrkesgrupper har arbetat med renoveringen för att skapa en väl fungerande museibyggnad som kan möta besöksintresset under många år framåt, berättade Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk till Dagens Industri i oktober 2018.

Bland det svåraste har varit att lyckas spränga under byggnadens. Att spränga utan att det blir bestående sprickor i byggnadens väggar, och när man inte vågade det fick man såga sig fram genom bersmassor, som i sin tur ledde till att renoveringen tog den tid som den tog. Andra utmaningar att utöka ventilations- och klimatanläggningar. Var skulle man placera dem utan att de upptog ytor och förstörde utseendet i museet. Det var därför man behövde spränga under museet, för att få plats med de nödvändiga klimat- och ventilationerna.

Mycket teknik som nu ryms i museet

Bland den mest avancerade teknik som nu finns på plats i museet, finns ventilationsrör, sprinkleranordningar, klimatlösningar – allt som löser allt från den rätta luftfuktigheten och brandsäkerhet. Med tanke på alla konstföremål som kräver olika luftfuktighet, olika slags klimat.

Allt som allt har över 3.000 personer arbetat med renoveringen av museet, och över 50 olika yrksegrupper har arbetat med renoveringen som allt från arkitekter, mlare, kaklare, murare, VVS-montörer, till folk som har arbetat med sprängningar, med grävmaskiner, entreprenader, tekniker, elektriker och ingenjörer.

Det kan tyckas som stora resurser att lägga på ett enda museum – men om man vänder på steken och tänker på att alla skattebetalare äger och har tillgång till alla de museeer och slott, parker, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader som staten äger och har hand om, så är vi alla som bor i Sverige delägare till allt detta. 

Vill du läsa om en hantverkarfirma som arbetar med renovering i Stockholm? Klicka då på denna länk: https://www.renoveringstockholm.biz.

29 Oct 2019