Relining i Stockholm ger bättre luft

Dåliga avloppsrör är skadligt för fastigheten men kan också ge upphov till dålig inomhusluft som är skadlig för de boende. Därför gör man relining i Stockholm.

Avloppsrör som är i gott skick behöver man inte oroa sig för, men när de blir äldre kan de börja orsaka problem. Gamla gjutjärnsrör kan bli slitna och spricka och avloppsvatten kan börja läcka ut. Det blir också lättare stopp i äldre rör eftersom de blir ojämna på insidan vilket gör att fett och smuts lättare fastnar och kan orsaka dålig lukt.

Många drar sig för att åtgärda gamla rör eftersom det har inneburit ett omfattande och dyrt stambyte. Med moderna metoder behöver man inte längre byta ut rören utan kan istället göra det som kallas rörinfodring eller relining. Relining innebär mindre arbete och blir därför inte lika kostsamt.

Företag som utför relining i Stockholm jobbar snabbt och effektivt

Relining är ett enkelt och modernt sätt att reparera och återställa gamla avloppsrör. Man börjar med att inspektera rören med en filmkamera för att se i vilket skick de är. Därefter spolar man rent rören med hetvatten under högt tryck. När rören är rena trycks reliningmassa in i rören och lägger sig som en skyddande hinna på insidan.

Om du vill få hjälp med relining i Stockholm är det enklaste att du hör av dig till företaget genom kontaktformuläret på hemsidan. De återkopplar och kommer ut för att inspektera rören och lämna en offert. Jobbet går fort och du får ett helt och rent avloppssystem som inte luktar illa.

2 Aug 2022