Regler för tillbyggnad inom Stockholm Stad

Om du bor inom Stockholms stad och planerar tillbyggnad på din bostad bör det första steget vara att kontrollera upp vilka regler som gäller för bygglov och andra regler som kan reglera vad och hur du får bygga. Generellt behövs bygglov för tillbyggnader men det finns undantag. För det första kan friggebodar byggas utan bygglov så länge man håller sig inom de regler som gäller för friggebodar. För det andra får ”kompletteringsåtgärder” utföras i det fall det utförs ”utanför planlagt område”. 

Ett uterum är ett exempel på tillbyggnad och eftersom det är en sluten byggnad behövs bygglov i de allra flesta tillfällen. Däremot behöver inte uterum som är fristående alltid bygglov eftersom dessa då kan falla under reglerna för friggebod. Kompletta regler gällande tillbyggnad inom Stockholms Stad kan hittas på Stockholm.se under ByggBo och Bygglov. 

Exempel med Friggebod

Friggebod är inte en tillbyggnad eftersom det är en fristående byggnation. Det kan därmed klassas som bygglovsbefriande åtgärd. Dessa byggnader får ställas på tomter där det redan finns enbostadshus eller tvåbostadshus. De får däremot inte placeras på en tomt där det tidigare är ett flerbostadshus eller förskola m.m. I detta fall behövs bygglov. 

Många tänker att en friggebod måste vara ett mindre hus men begreppet är betydligt bredare än så. På Stockholm.se står exempelvis att ”det kan vara en bod, ett skärmtak, ett växthus eller liknande”. Det handlar om mindre byggnader som tillsammans inte har en yta på mer än 15 kvadratmeter. Regeln kring takhöjd är att den inte får vara över 3 meter. Dessutom får inte en friggebod placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. I så fall krävs ett intyg från grannen. Man bör även vara uppmärksam på om det finns strandskydd då man i dessa fall kan behöva dispens för att sätta upp en friggebod. 

Exempel med skärmtak

Ett skärmtak kan anses vara en tillbyggnad men behöver inte vara detta. Allt beror på dess storlek. Det är exempelvis vanligt att ha skärmtak över altaner, uteplatser eller sandlådan. Många sätter upp detta utan att först kolla om bygglov krävs eller inte. Det som gäller i detta fall är att skärmtaket inte får vara större än 15 kvadratmeter. De skärmtak som säljs i handeln är därför extremt sällan på större yta just eftersom de ska kunna monteras upp utan problem. 

Även här gäller regeln att montage inte får ske med mindre än 4,5 meter till tomtgränsen. Om så sker behöver ett grannintyg skrivas under av grannen som intygar att tillbyggnationen får ske på denna plats. Om grannen inte godkänner detta kan ändå byggnation ske men då krävs det att bygglovsansökan skickas in till Stockholms Kommun som sedan avgör frågan. Se övriga regler på Stockholm.se.

21 Sep 2018