Redovisningsbyrå för dig som ska genomgå revision i Stockholm

Med hjälp av en redovisningsbyrå i Stockholm kommer processen att genomgå en revision bli betydligt smidigare. Tänk gärna på det i förebyggande syfte.

Att åka på en revision hos Skatteverket är många företagares största mardröm. Särskilt svider det för de som gjort sin bokföring och deklaration på egen hand, vilket många med små företag eller enskilda firmor gör. Lite lättare resa genom revisionen får du om du tagit hjälp av en auktoriserad redovisningsbyrå.

Med en revisor vid din sida, som är väl insatt i ditt företags ekonomi och redovisning, kommer du få hjälp att navigera hela revisionen. En revisor kan dessutom tala för din sak på ett sätt du själv troligen har svårare att göra. Det kan krävas stora kunskaper inom ekonomi och redovisning för att försvara ett bokslut eller en deklaration.

Redovisningsbyrå står vid din sida mot Skatteverket

Självklart är det här något du behöver tänka på innan du står där med beskedet från Skatteverket om att din bokföring kommer gås igenom. Det är en stor fördel om det faktiskt är redovisningsbyrån som gjort din redovisning, när den ska försvaras. Du har alltså all anledning att redan i dag ta kontakt med en auktoriserad redovisningsbyrå om du inte redan gjort det.

Självklart kan du också kontakta en redovisningsbyrå när du redan fått besked om revision. Det kommer bara ta lite längre tid, eftersom din revisor först kommer behöva sätta sig in i din bokföring flera år tillbaka i tiden. Det blir en extra kostnad, men kan vara värt det om det innebär att revisionen inte för med sig några böter eller andra påföljder. Läs vidare på denna hemsida om du behöver hjälp med ekonomitjänster: www.redovisningsbyrån.nu

30 Sep 2022