Översättningsbyrå i Stockholm som bygger språkliga broar

När man gör affärer internationellt är det viktigt att kunna göra sig förstådd på kundens språk. En översättningsbyrå i Stockholm hjälper er med just detta.

Har ni ett koncept som ni vill expandera till kunder i andra länder och vill kunna använda mottagarlandets eget språk? Då ska ni vända er till en byrå som erbjuder hjälp med översättningar i Stockholm. En erfaren och seriös översättningsbyrå har ofta tillgång till skickliga översättare som kan översätta texten så att ert budskap känns naturligt. Som vi redan vet kommer en text som känns helt naturlig på svenska, inte att te sig lika naturlig eller ens begriplig på ett annat språk om man översätter den ordagrant. Stora missförstånd kan uppstå och det är inte trovärdigt att affären ens blir av om mottagaren inte har väldigt stort överseende med språkförbistringen.

Noggrant arbete på en översättningsbyrå

När ni anlitar en översättningsbyrå, se till att ni har det manus ni vill ska översättas klart, och tydliggör även för översättaren vad som är det viktigaste i texten. Något som många duktiga översättare gör är att de håller sig á jour med det aktuella språket och ser till att skriften hålls modern och uppdaterad. De som jobbar som översättare har ofta olika bakgrund. Några har jobbat som copywriters medan andra är språklärare i grunden. Flera av dem har erfarenhet av att jobba med global affärskommunikation och vet vad som är viktigt att fokusera på när man ska översätta en text så att den blir tydlig på mottagarens språk.

27 Jun 2022