När behövs linjemålning?

Linjemålning, att lägga linjer av olika slag på olika underlag, är något vi ser varje dag. Men det är sällan vi funderar på hur det görs och när det faktiskt används. Idag finns många entreprenörer runt om i landet som är experter på detta. Att göra det själv – och få det snyggt – är en stor utmaning om man varken har erfarenhet eller kunskaper. I den här texten tar vi upp när linjemålning faktiskt behövs.

På skolgården

Vid anläggningen av en skolgård är linjemålning en mycket viktig del. Hopphagar, kingrutor, sifferormar, bollplaner, löparbanor, konstverk och mycket mer är saker som kan behövas på en skolgård. Det här tenderar dessutom att förändras över tid. Till exempel är kingrutor något som har blivit mer och mer populärt under 2000-talet, men som inte direkt fanns på varje skolgård innan dess. Hur linjemålningen ser ut på skolgårdar framöver går inte att säga nu, men det kommer att anpassas efter den efterfrågan på olika spel och lekar som dyker upp. 

Flygplatser

På flygplatser fyller linjerna på start- och landningsbanorna en mycket viktig funktion. Här skall piloter guidas för att kunna framföra ett stort antal människor på ett säkert sätt. Taxibanor kan till exempel vara försedd med en centrumlinje och en kantmarkering (som läggs med dubbla gula linjer), som ska markera gränsen mellan icke bärig och bärig yta. En gul linje kan till exempel också markera hinderfrihet mot taxande flygplan.

Hur det ser ut exakt skiljer sig åt en hel del mellan olika flygplatser. På större flygplatser som Arlanda kommer garanterat mer linjemålning att behövas, men på mindre flygplatser blir det inte alls lika mycket färg som går åt. Oavsett fyller linjemålning mycket viktiga funktioner på flygplatser.

Vägar

På vägar krävs oerhört mycket linjemålning, och det krävs erfarenhet för att få linjerna snygga och parallella med vägkanterna. I större städer märks ett särskilt behov där det till exempel finns många övergångsställen och filer som kräver markeringar om var filen går. Det kan annars till exempel handla om mittlinjer, kantlinjer, väjningsplikt eller 30-markeringar för att påminna om att hålla hastigheten.

Görs med maskiner

Linjemålning utförs vanligtvis med maskin. Det finns flera olika modeller på marknaden, med olika egenskaper och olika kapacitet. Vissa maskiner passar utmärkt för riktigt stora jobb, så som att måla större flygplatser eller parkeringshus, medan andra passar bättre för att göra mindre linjer för en liten utomhusparkering. För den som vill testa på att göra linjemålning själv finns betydligt mindre (och billigare) maskiner.

Lär mer om linjemålning här: http://www.linjemålning.com.

10 Nov 2017