Många projekt som pågår i Stockholm

1422 – så många bostäder är till salu, men finns inte än. De är planerade att börja byggas tidigast nästa år, och beräknas vara klara 2020-2021. Det är många nya bostäder som är på gång i Storstockholm och i trakterna kring; såsom i Södertälje, Norrtälje, Nykvarn och Sigtuna. När man bygger nya bostadskomplex är det mycket viktigt med markarbetet som måste ske innan. Ju högre och större bostadshus som du bygger, desto viktigare är grunden, att den är stabil och riktig. De flesta har mellan 50-100 bostäder som ska säljas, vilket säger en hel del om omfattningen av bygget som ska till.

Ju bättre förberedd marken är desto bättre går bygget

Det är arkitekter och landskapsarkitekter som först ritar och planerar bostäderna. Arkitekterna planerar formen på bostadshusen, landskapsarkitekterna som utformar marken, trädgård, park, gångbanor och parkering som ska finnas intill bostadshusen. Sedan är det upp till byggherrarna att bygga i enlighet med planritningen. Som grävmaskinist, sprängare och som förbereder markarbete i Stockholm, som ska förbereda marken för bygget, gäller det att man har ingående kunskaper om marken, kunna bedöma kvaliteten på den, vad som är gångbart och vad som inte är det. Ju bättre marken är förberedd inför att bostadsbyggarna kommer med allt byggmaterial, stora maskiner, liftar och lastbilar, desto bättre och snabbare går arbetet med själva bygget av bostadskomplexet.

Det myckna byggandet är bra för Stockholm

Det sägs att det är en balans som behöver uppnås, mellan hur mycket nytt som behöver byggas och vad som är gångbart att sälja. En del är rädda för att för mycket bostadsbyggande gör att det sedan blir svårt att sälja. Är bostäderna för dyra, kan människor skrämmas att köpa, med de nya amorteringskraven. Samtidigt finns det varningsklockor om högre räntor på lånen. Om farhågorna slår in, med de högre amorteringskraven, kan många som först tänkte sig flytta in och som redan kanske har betalat handpenningen, vilja dra sig ur. Det i sin tur blir en negativ spiral för de byggföretag som redan har börjat bygga. Då förlorar de kapital som de behöver för att i sin tur betala sina underleverantörer och byggjobbare.

 Attraktivt flytta in i ny bostad trots farhågor

Många tycker det är önskvärt och attraktivt att flytta in i en helt ny bostad, även om det kostar mycket. Det är en av orsakerna till att byggherrarna gärnra bygger nya bostäder. Det är en särskilt känsla att få flytta in i en bostad som ingen annan någonsin har bott i. Här kan du läsa mer hur markarbete går till i Stockholm.

18 Oct 2018