Ljuva tider för byggföretag i Stockholm

Stockholm är den stad i Sverige där bostadskrisen är som allra tydligast. Man brukar räkna med att det flyttar 46 nya personer om dagen till vår svenska huvudstad. Något som naturligtvis är väldigt kul – men som skapar problem. Den redan överhettade bostadsmarknaden blir än hetare och personer som har svårt att hitta bostad får det ännu tuffare i och med denna nya konkurrens. Stockholm har oerhörda utmaningar och det här försöker man lösa på det enda tänkbara sättet – man bygger nya bostäder. Skulle du besöka Stockholm idag så skulle du häpna över alla nya projekt som tar fart – nästan oaktat var i staden du tittar så håller man på med en nyproduktion.

Det här gör att i synnerhet en bransch blommar rejält; en bransch som av förklarliga skäl stavas byggbranschen. Många tar för givet att det enkom är de stora byggföretagen som drar nytta av denna kraftfulla expansion som alla ny produktioner innebär och att mindre byggföretag i Stockholm inte får en del av kakan. Så är inte fallet – i stort sett alla byggföretag blir på ett eller annat sätt involverade i Stockholm byggande. De större byggföretagen – Skanska, Peab, Serneke, för att nämna några – använder sig av underentreprenörer och dessa är då, i det stora hela, de mindre byggföretag som finns i- och kring Stockholm.

Således så finns det även någonting gott att hämta ur den rådande bostadssituationen i Stockholm; att man tvingas bygga nya bostäder ger byggsektorn ett stort uppsving, fler jobb skapas och även de mindre byggföretag som finns i staden kan se att omsättningen ökar. Det är – helt enkelt – ett bra, lukrativt läge att driva ett byggföretag i Stockholm.

Många renoverar innan försäljning

Även sett till en annan del så finns det ett värde i att ha ett byggföretag. Tack vare rot-avdraget så har fler privatpersoner äntligen fått råd att genomföra de renoveringar, tillbyggnader och reparationer som man kanske drömt om (men aldrig haft råd med). Rot-avdraget går naturligtvis att använda i hela landet – men i Stockholm så använder man det på ett lite mer speciellt sätt.

Hur? Vi återkopplar återigen till den glödheta bostadsmarknaden: man använder rot-avdraget för att renovera inför en försäljning. Det vill säga; ska en privatperson sälja sin bostad så anlitar denne ett byggföretag och renoverar exempelvis kök- och badrum. Renoveringar som rabatteras med hjälp av rot och som kan innebära en maximerad vinst. Att lägga 70.000 kronor för att ett byggföretag i Stockholm renoverar köket kan i slutändan ge kanske 300.000 kronor mer i vinst. Ett talande exempel som – återigen- visar på att byggsektorn drar stor nytta av bostadssituationen i Stockholm.

Mer info: http://www.byggföretagstockholm.com.

5 Oct 2017