Låt inte arbetstillstånd bli ett problem

Har du fått ett arbete i Sverige men inte har arbetstillstånd går det mycket fortare att få det om du ber en certifierad byrå hjälpa dig med ansökningen.

Att få ett giltigt arbetstillstånd i Sverige kan ta upp till ett år och då är kanske det erbjudande om arbete du fått inte längre aktuellt. Migrationsverket har långa handläggningstider och därför tar processen tid. Men det är inte meningen att du ska hindras från att ta det arbete du har blivit erbjuden bara för att du inte fått arbetstillstånd i tid.

För att göra att processen med ansökan om arbetstillstånd går fortare har Migrationsverket valt att ge certifikat till vissa advokatbyråer. Hos en certifierad byrå får du hjälp med att fylla i de formulär som behövs och bifoga alla de dokument som efterfrågas för att ansökan ska bli komplett.

Du får korrekt hjälp att fylla i och skicka din ansökan om arbetstillstånd

Det enkla rådet för att skaffa ett giltigt arbetstillstånd - anlita en certifierad byrå. De vet vilka papper som ska bifogas och fyllas i för att din ansökan ska behandlas utan dröjsmål. När du anlitar en certifierad byrå kan ansökningstiden bli så kort som två veckor och du kan börja planera för ditt nya arbete i Sverige.

När du vänder dig till en certifierad byrå med din ansökan kan de dessutom direkt säga om de rätta förutsättningarna för ett arbetstillstånd finns. Då behöver du inte lägga tid och pengar på din ansökan om kraven för arbetstillstånd inte är uppfyllda.

2 May 2022