Kontrollansvarig Stockholm - ett absolut måste

Har du planer på att bygga nytt eller göra någon typ av tillbyggnad på ditt befintliga hus? Om så är fallet så är det mest troligt att du först och främst kommer att behöva erhålla ett bygglov från Byggnadsnämnden i den kommun du tillhör. Och, om ett sådant krävs så kommer det också ett annat krav: du måste anlita en kontrollansvarig i Stockholm.

Det är din uppgift som byggherre att utse en kontrollansvarig i Stockholm och det som du måste göra är att se till att denne har en obunden ställning. Det innebär att du inte kan utse exempelvis din brorsa eller en av dina anställda till KA. Nej, det måste finnas en oberoende ställning och detta är också logiskt sett till en kontrollansvarigs huvudsakliga uppgift som ligger i att säkerställa att ett projekt når en hög kvalitet samt att det inte finns exempelvis risk för olyckor.

Utöver detta så kommer den person du utser till kontrollansvarig i Stockholm även att delta vid tekniska samråd med Byggnadsnämnden samt utföra besiktningar och kontroller av byggnationen.

En kontrollansvarig i Stockholm upprättar en kontrollplan

En av de viktigaste detaljerna inom arbetet för en kontrollansvarig i Stockholm handlar om att upprätta en kontrollplan för entreprenören att följa - och att se till att denna följs. Det skapar en trygg, säker och effektivt arbetsgång som i slutändan är till gagn för dig som byggherre.

Du och din KA kommer att ha mycket kontakt med varandra genom projektet och det är av den anledningen bra att välja en person som du känner dig trygg med. I många fall blir en kontrollansvarig ett viktigt bollplank. En sak att tänka på är att utse en kontrollansvarig på ett så tidigt stadie som möjligt och att även välja en som är väl insatt i både byggfrågor och i hur kommunens rutiner ser ut. Det ger dig stora fördelar i slutändan. För att se till att byggprojektet går rätt till, anlita detta företag: kontrollansvarigstockholm.net

30 Oct 2022