Ingen arvsskatt vid arv av företag

Visste du att vi har tagit bort nästan all skatt i Sverige? Det gäller även i frågor som rör arvsrätt. Alltför många gånger får man höra om vilken börda det är att bo i Sverige och vilka höga skatter som vi har här. Det är inte sanningen längre. Tvärtom. Sverige har blivit det nya "skatteparadiset" i världen. Vad? Hur kan det komma sig? Vi har faktiskt tagot bort både arvsskatten, fastighetsskatten, gåvoskatten och förmögenhetsskatten. Det är endast skatt på arbete som vi inte har tagit bort. Inkomstskatten  är på så gott som 30 procent. Och det är en stor del av ens inkomst; en tredjedel.

Det var inte moderaterna

Och det som kanske är mest förvånande är kanske att det inte ens var moderaterna som tog bort dessa skatter, utan socialdemokraterna som gjorde det. Så vi kan inte skylla på en högerpolitik för detta. Skälet till just att man tog bort arvsskatten var för att rädda de mindre företagens överlevnad. Du visste väl om att man gott och väl kan ärva företag av sin förälder? På grund av de olika arvslotter som är fastställt enligt lagen, ville man inte äventyra företagens överlevnad när en fastighetsägare gick bort. För att säkerställa företagets överlevnad såg man till att ta bort arvsskatten. På så sätt slapp de nya företagsägarna som ärvde företaget av sina föräldrar, att dela på företaget, sälja ut sin andel eller låta företaget gå i konkurs för att man plötsligt skulle dela på företaget för att ha råd att betala för arvsskatten. Så idag har vi noll arvsskatt.

Anlita jurist vid osäkerhet

Om det är så att man är osäker när det kommer till arvslotter och procentandelar av arv, är det viktigt att anlita en jurist som kan hjälpa en komma till klarhet om hur det ser ut, vad som gäller och vad som är enligt lagen. När det kommer till arvslotter, kan ett testamente sällan förändra det. Ett testamente är alltid underställd lagen. Ett testamente kan endast betsämma till exempel att hälften av arvet ska gå till en sambo, eller om hälften av arvet ska gå till en välgrenhetsorganisation. Dock säger lagen att barn alltid ärver hälften av arvet och det kan inte ett testamente rubba. Då inget barn kan bli arvslös, hur gärna den avlidne än (eventuellt) önskar det. Även om det inte skulle råda osäkerhet om vem som ärver vad, är det alltid mycket viktigt att anlita en jurist just vid ett arvsskifte så att alla vet att allt går rätt till.

10 Jun 2019