Hur många tandläkare finns i Stockholm

Det talas ofta om för- och nackdelar med den pågående urbaniseringen I Sverige. Vi ska säga att detta inte är något unikt för Sverige. Tvärtom, i de flesta länder så ser man att landsbygden utarmas och att folk istället söker sig till större städer i jakt på jobb, utbildning, kärlek eller vilket motiv man än nu må ha.

Stockholm är det stora svenska målet. Vår huvudstad har under flera år sett en massiv inflyttning och det har också medfört att sömmarna i kostymen börjat knaka betänkligt. Bostadsbrist, skyhöga priser för lägenheter, hög konkurrens för företag och mellan privatpersoner i jakt på jobb. Saker som naturligtvis påverkar negativt - men som man också arbetar hårt för att förebygga och förekomma.

Gällande konkurrensen mellan olika företagare kan vi ta ett exempel å¨en yrkesgrupp. år 2012 så genomfördes en omfattande statistik gällande tandläkare, hur många som var verksamma, var, vilken ålder samt vilket kön som tandläkare i Sverige har. Det visade att det i Stockholm fanns 1856 stycken tandläkare; räknar man därtill närliggande kommuner som exempelvis Sundbyberg så blir det ännu fler.

Inte mycket tyder på att siffran sjunkit heller. Det har hänt mycket under sex år, men tyvärr finns ingen tillgänglig statistik för detta antagande. Men, det visar på en stor konkurrens mellan tandläkare i Stockholm, Solna och Sundbyberg. En konkurrens som, tror vi, är till gagn för kunderna.

Fri prissättning ger lägre priser

Tandläkare har fri prissättning. Det tolkar många som någonting negativt. Man tror att en privattandläkare adderar en massa kronor på ett redan högt pris och att man som kund blir skinnad vid varje undersökning eller behandling. Vi skulle säga att det i många fall är tvärtom.

En tandläkare i Stockholm kanske måste pressa ner sina kostnader enbart för att kunna matcha de erbjudanden som en tandläkare i Sundbyberg ger sina kunder. I mindre städer - med lägre konkurrens - så kan fri prissättning definitivt vara negativt för en patient. Väldigt lite tyder på att så är fallet i Stockholm.

Hur får man en tandläkare att flytta från Stockholm?

En fråga som naturligtvis dyker upp är hur man kan minska på trycket i Stockholm och få fler att välja landsbygden och/eller mindre städer? Framförallt så gäller det personer som har “viktigare” yrken och som behövs för att man ska kunna leva ett normalt liv - tandläkare, läkare, lärare och så vidare?

Finns det något incitament som kan få en tandläkare att lämna exempelvis Sundbyberg för att bo i Järpen? Nej, men det kanske borde finnas ett sådant. Ett förslag som kanske kan vara gångbart handlar om att en sådan flytt skulle innebära att man - efter något år - skrev av tandläkarens studielån. Ett annat förslag gäller minskad skatt för den som flyttar. Oavsett så bör man se över frågan; om inte så kan det innebära en säker död för lands- och glesbygd som vi känner den. Ännu är den inte död, men visst börjar pulsen slå oroväckande svagt?

15 Oct 2018