Här slänger du gips i Stockholm

Gips, både i skivor i gipsputs, räknas som grovavfall. Detta i likhet med brädor, möbler och annat som förekommer i hem men som inte kan läggas i en soppåse. Därmed ska gips sorteras i samma container som bland annat möbler, restavfall så som stoppning och isolering samt mattor och gardiner.

Efter att du arbetat med gips bör alltså överbliven gipsputs samt smådelar sopas ihop och lämnas in till återvinningscentral. Har du skivor som inte använts kan dessa antingen sparas eller säljas. gipsputsstockholm.se/ har mer information om detta.

De flesta kan lämna in på återvinningscentral. Gips läggs då i containrar som är utmärkta för grovavfall. Det kan även finnas skyltar som tydligt visar vad de olika materialen ska sorteras. Som privatperson får du lämna material till återvinningsstationer i Stockholm utan att någon kostnad uppstår. Är det företag behöver däremot en avgift erläggas.

Om du bor i hyresrätt finns ofta ett grovsoprum. I detta fall är det den fastighetsägare som har hand om fastigheten som har ansvaret att ordna så att hyresgästerna kan lämna grovsopor i ett soprum. Det brukar i detta fall bara vara uppmarkerat med ”Grovsopor”. Är det gipsputs bör detta läggas i påsar så det inte far omkring i soprummet. Är det skivor kan de ställas direkt på golvet.

Finns inte grovsoprum kan fastighetsägaren erbjuda att bortforsling sker några gånger per år. Det kan exempelvis innebära att en stor container ställs på området och att hyresgästerna får passa på att slänga grovsopor i denna under vissa dagar. Därefter körs den iväg till en återvinningstation i Stockholm där man tar hand om allt.

Det är även möjligt att beställa hämtning. Om exempelvis en mycket stor renovering skett kan det vara jobbigt att själv köra all återvinning till närmaste återvinningsstation. Då kan man istället välja lägga allt i stora byggsäckar eller att hyra en container under en begränsad tid. Fyll dessa med allt som klassas som grovmaterial och be sedan om hämtning. Här ska man däremot komma ihåg att lösningsmedel och andra kemikalier bör sorteras separat. Gipsputs och små gipsbitar kan läggas i en kartong eller påse vilket gör det lättare att förvara och förflytta.

Hitta din återvinningscentral

All information om avfall hittas på Stockholmvattenochavfall.se. Under ”Här lämnar du sopor” finns en lista på de återvinningsstationer som finns i Stockholm. Detta med exempelvis Sätra, Lövsta, Bromma och Östberga. Varje återvinningsstation presenteras även med öppettider och adress.

Vid frågor kring hur byggmaterial, gips eller annat grovavfall sorteras – Kontakta en återvinningsstation eller kommunen. 

 

 

28 May 2019