Förvandla en industrilokal till kontor – med Stockholm i fokus

kontor

Ett vanligt förekommande ord i dagens trendsamhälle är lokalanpassning. Det innebär ungefär samma sak som en renovering men riktar sig till den som har ett företag eller verksamhet och behöver anpassa sina lokaler eller kontor. Det finns olika delar där ombyggnationer eller estetiska åtgärder utförs. I Stockholm finns många lokaler men alla lämpar sig inte att driva verksamhet i, och då kan även tekniska delar av en lokalanpassning vara nödvändiga att utföra, så som belysning och ventilation.

Tekniska installationer

Runt om i Stockholm står många industrilokaler tomma eller delvis tomma men genom att utföra en lokalanpassning i dessa kan de absolut lämpa sig som kontor. Det behövs såklart en del jobb för att uppfylla krav om arbetsmiljö och annat men ett steg i rätt riktning är att ta tag i ventilationen. En fungerande ventilation är nödvändigt för att människor ska kunna vistas i lokalen över huvud taget. Beroende på det befintliga skicket kan man behöva byta ut hela eller delar av det nuvarande ventilationssystemet så det är bra att ha i åtanke att det blir mycket jobb.

En annan del att se över är VVS. Värme, vatten och sanitet. Viktiga delar för ett funktionellt kontor. Utan uppvärmning blir det några riktigt kyliga månader under vinterhalvåret, och rinnande vatten och andra bekvämligheter är det svårt att klara sig utan.

Belysningen är A och O

På ett kontor är det viktigt att ha bra belysning för att skapa en god arbetsmiljö.

Har du hittat en av Stockholms gamla industribyggnader och planerar att genomföra en lokalanpassning där bör du ha belysningen med på din priolista. Industrilokaler är ofta mörka och belysningen är gammal och dov. Det kan vara nödvändigt att helt byta ut den befintliga belysningen mot något mer modernt och funktionellt.

Estetiska åtgärder

Att lokalanpassa en industribyggnad kommer givetvis även att kräva estetiska åtgärder. Både väggar, golv och tak kan behöva ses över och rustas upp Den gråa betongen kanske lämpar sig i en industri men kanske inte är så trevlig på ett kontor. Med lite nytt golv, tak och en stor burk med färg går det att råda bot på det trista. Lokalens skick på det stora hela avgör såklart hur mycket jobb som kommer behöva utföras för att trolla fram ett snyggt och trevligt kontor.  

Även om det innebär mycket jobb att bygga om en industribyggnad så kommer det garanterat resultera i ett unikt kontor. Den industriella stilen ligger dessutom helt rätt i tiden men är också neutral och hållbar. I Stockholm finns mycket hjälp att få när det kommer till ombyggnationer och lokalanpassningar så att lyckas rusta upp den gamla industrin till något alldeles särskilt är absolut inte omöjligt. Det kräver bara en hel del tid och en stor dos av tålamod.

28 May 2019