Företagshälsovård i Stockholm är för det långa loppet

Företagshälsovård i Stockholm måste betraktas i det långa loppet. Kortsiktigt kan det vara svårt att utvärdera den ekonomiska effekten, men långsiktigt går det.

När man planerar företagshälsovård i Stockholm ska man tänka långsiktigt. Hälsoeffekter kommer sällan inom ett år eller två – det kan dröja flera år. Få företag kan budgetera så långt. Det är även få anställda som stannar på en arbetsplats så länge idag. Folk byter jobb och karriär på ett annat sätt än förr.

Dock finns det effekter som kan mätas på kortare tid och bara baserat på dem är det lönsamt för ett företag att satsa på företagshälsovård. Ett exempel är en så enkel sak som goodwill gentemot de anställda. Om de känner att deras arbetsgivare bryr sig om dem och satsar på deras välmående skapas både lojalitet och motivation som annars skulle kosta mycket att generera.

Företagshälsovård för mjuka och hårda värden

Allt detta är mycket svårt att kvantifiera och därmed svårt att stoppa in i en budgets plus- och minussidor. Företagshälsovård är svår att budgetera då den ekonomiska utdelningen varken är tydlig eller nära i tid. Därför har man utvecklat verktyg för att göra det så konkret och omedelbart som möjligt.

Ju tydligare det går att göra, desto mer ökar ett företags benägenhet att satsa på företagshälsovård. Kan en företagsledare se siffror på hur mycket goodwill företagshälsovård skapar hos de anställda och vilka ekonomiska effekter det har på företaget, så blir det utan tvekan en säker post i budgeten.

25 Jun 2022