Företagarpanel för företagare att höras i Huddinge

Hur kan kommunikationen mellan företagarna i Huddinge förbättras med kommunen? Vad behöver företagarna för att göra sin röst hörd? Det är frågor som ställts av kommunen och en del av svaret blev Företagarpanelen. Ett sätt för företagare i Huddinge att nå fram med sina åsikter.

Under våren 2018 genomfördes projektet ”100 företagsbesök på 100 dagar”. Ett projekt vars mål var att fånga upp företagarnas åsikter om vad som kan förbättras inom kommunen och hur näringslivet kan främjas.Under detta projekt kom man fram till att kommunikationen mellan företagarna och kommunen kunde förbättras betydligt. Samtidigt har företagen ont om tid och kan inte gå på möten eller göra längre undersökningar. Lösningen blev Företagarpanelen. En lösning som blir ett komplement till den dialog som även finns. Detta är alltså inte en lösning som ska ersätta andra kommunikationskanaler.

Så fungerar Företagarpanelen

Alla företag som vill vara med i Företagarpanelen, och är beläget i Huddinge, kan anmäla sitt intresse på kommunens hemsida. Detta oavsett bransch och storlek. Frågorna som kommer att ställas ska därmed lika gärna vara relevanta för ett företag som utför golvslipning som för ett företag som säljer glass. Efter registrering kommer kommunen att skicka ut enkätfrågor. Detta skickas via sms alternativt mail beroende på önskemål och inställningar. För att man som företagare ska känna att det är värt att fylla i enkäten har man valt att göra de mycket korta. Enkla frågor som ändå ger en tydlig fingervisning för kommunen hur man bör agera inom vissa frågor. Självklart behöver man inte heller svara på alla frågor.

En punkt som tas upp i dessa frågor är exempelvis vilka frågor som man anser att kommunen ska driva framåt. För företaget som transporterar stora maskiner för golvslipning kanske smala passager och väghinder är helt avgörande för var man kan utföra jobbet. Detta samtidigt som restauranger och kiosker är beroende av att en större mängd människor passerar varje dag. Självklart kan inte kommunen ta hänsyn till alla åsikter som kommer in men med ett stort underlag av företagare som svarar blir det en tydligare bild av vad man anser i olika frågor. Man kan även lämna in konkreta förslag inom vissa frågor likväl som yttra sig allmänt inom vissa frågor.

Anmälan

Anmälan genomförs på hemsidan där namn, mail, telefonnummer, företag och bransch nämns. Är man osäker på vilken kategori (är golvslipning, städvård, byggverksamhet eller övrigt?) så kan man klicka i flera branscher eller enbart välja övrigt. Därefter kan anmälan skickas iväg och frågorna kommer inom kort. Läs mer om en golvslipare i Huddinge här.

12 Dec 2018