Fönsterrenoveringen på Stockholms slott

Har fönstren i lägenheten eller villan sett sina bästa dagar? Då kanske du bävar inför arbetet och kostnaden det medför. Att renovera fönster är som bekant inte det roligaste hemmafixet som finns. Då kanske det ändå är en liten tröst i sammanhanget att du inte står som ägare till Stockholms slott. Där avslutades nämligen nyligen en total renovering av samtliga 964 fönster, ett arbete som tog tio år att genomföra.

Akuta åtgärder

Innan denna omfattande fönsterrenovering i Stockholm var fönstren i ett mycket dåligt skick sedan man underlåtit att ta hand om dem under lång tid. Röta på karmar, flagnande färg och sprickor i de handblåsta glasen var en vanlig syn runt om i slottet. Många av fönstren var original sedan slottets byggande på 1700-talet, andra hade fallit offer för slarvig och okunnig renovering. Det äldsta kända glaset var från 1741. På vissa håll var fönstren i så dåligt skick att interiören på slottet riskerade att komma till skada. Det behövdes akuta åtgärder, men arbetet var enormt.

Tidstypiskt

Slottsarkitekten Ove Hidemark drog upp riktlinjerna för renoveringen. Bara tidstypiska material och tekniker fick användas. Förutom att ge den rätta tidsandan åt fönstren samarbetar då de nykomna och omkringliggande materialen med varandra och motverkar skador.

Under tio års tid jobbade snickare, glasmästare och målare tillsammans med fönsterrenoveringen. Som bas för verksamheten upprättades en arbetshytta på slottets borggård, där man sörjde för rätt temperatur och erforderlig ventilation. Till hyttan lyftes fönstren ner från sina platser runt om i slottet och utsattes för varsam behandling av dessa kunniga hantverkare. Även en stor lärlingsaktivitet förekom, detta för att bevara och sprida vidare kunskapen till kommande generationer. Med tiden växte kunskapen hos både experter och lärlingar; nya tekniker utvecklades, gamla återuppstod och speciella arbetsredskap tillverkades som underlättade arbetet.

I största möjliga mån försökte man bevara det gamla materialet och färgläggningarna, ett mycket tålamodskrävande arbete som krävde stor skicklighet. Man använde sig av fint svenskt virke, oftast ek eller furu, som torkats under flera år och sedan snedsågades till infällningar för att passa mot det  gamla virket som gick att bevara.

Glasen plockades ur och rengjordes från färgrester i väntan på att få återförenas med sina karmar. Slutligen provhängdes fönstren för att säkerställa passformen och målades sedan med ett sista lager linolja innan de återigen hängdes på rätt plats i väntan på nästa renovering, som förhoppningsvis dröjer ett tag.

För eftervärlden

Hela processen dokumenterades och fotograferades noggrant efter varje moment. Fakta om åtgärder, mått, beslag och andra ingrepp finns minutiöst nedtecknade för framtiden. All denna dokumentation finns nu tillgänglig i slottsarkivet som en rik källa för efterkommande projekt. Varför inte ta del av denna kunskap, som inspiration för ditt eget projekt eller som en påminnelse om att det hade kunnat vara värre?

31 Aug 2017