Byggnadssmide - moderna konstruktioner

Om du vill bygga ut din verksamhet med lokaler för tillverkning eller lager, blir stålkonstruktion en bra lösning. Anlita ett företag som kan byggnadssmide.

Ordet smide för tanken till en varm verkstad, där en muskulös smed hamrar på ett glödande arbetsstycke i järn. Visst förekommer sådant arbete även idag, men byggnadssmide är en modern företeelse. Ett företag som jobbar med byggnadssmide kan leverera många komponenter till ett bygge. Det kan handla om tillverkning och montering av stommar, pelare och räcken, men också många andra delar i ett byggprojekt.

Att bygga ut lokaler med en stålkonstruktion har många fördelar. Stål är ett material som har hög hållfasthet i förhållande till sin egen vikt. En stor del av tillverkningen kan ske på verkstad med kapning, borrning, bockning, med mera. Montering på plats blir därför kostnadseffektivt. Dessutom är stål ett miljövänligt alternativ. Tänk på att en mycket stor del av det stål som framställs utgörs av återvunnet skrot som smälts ner.

Mångsidigt byggnadssmide

Byggnadssmide kan omfatta tillverkning av komponenter i stål, aluminum och rostfritt stål. Ett modernt företag som kan byggnadssmide har moderna maskiner på verkstad. De krävs för att med precision kunna klippa, skära och bocka material. Komponenter som tillverkas blir CE-märkta, vilket innebär att de kan levereras inom hela EU-området.

Byggnadssmide upphandlas inte bara till stora byggprojekt. En privatperson kan behöva hjälp med smidesdetaljer till sitt eget hus. Smidda trappor är ett exempel, där fackkunskap är nödvändig. Räcken och grindar ett annat. Ett företag inom området byggnadssmide tar gärna emot sådan beställningar.

13 Oct 2022