Bergvärme minskade i slutet av 2017

I Stockholm kunde man se tydliga förändringar gällande beställningar av bergvärme i slutet av 2017. Tidningen VVSforum skriver att siffrorna till och med ”rasade” när de rapporterade om detta i en artikel från i januari 2018. Vad som ligger bakom raset? Kommunala borrstopp i Stockholm.

Alternativa värmekällor har vuxit starkt över flera år. Det gäller även bergvärme. Men sista kvartalet 2017 visade inte alls samma utveckling. Där var förändringen betydligt sämre med 11% sämre försäljning mot föregående år. VVSforum skriver om denna förändring och nämner att branscher menar att den kraftiga nedgången handlar om ett borrstopp som införts i Stockholms stad.

Det som skett är att remissförfarandet i Stockholm ändrades. Kortfattat så har det inneburit att en person som velat haft bergvärme fått vänta upp till fem gånger så länge för att få de tillstånd som krävs. Utöver det har man fått nej om borrning önskats ske på tomt som arrenderas via exempelvis tomträttsavtal.

Under sommaren 2017 behövde man vänta ungefär 4-8 veckor för att få svar på sin ansökan. Under hösten/vintern ändrades så detta till 20 veckor. Det kortades sedan ner succesivt.

Syns på marknaden

Det tredje kvartalet såldes det 30 % fler fastighetsvärmepumpar mot föregående år. Men sista kvartalet var det alltså en minskning. Sett totalt på alla fastighetsvärmepumpar så minskade försäljningen med 16 %. Med tanke på ökningen föregående kvartal bör man alltså se det som en betydligt större minskning mot enbart de 16% som skiljer mot föregående år.

Att det har skapat stora stopp i byggplaneringarna visar sig också tydligt. I artikeln lyfts det exempelvis upp att minst 100 villaprojekt har stannat upp på grund av att de inte fått godkänt att påbörja borrning för bergvärme.

Stockholm – Mycket stor marknad

Att ett borrstopp i Stockholm ska påverka en marknad så mycket kan låta märkligt. Detta med tanken på att andra kommuner inte satt liknande stopp. Men Stockholm står för ungefär 25 % av försäljningen av dessa värmelösningar. Därmed väger det mycket tungt för branschen när en regel eller lag införs som förändrar möjligheterna för människor att välja bergvärme.

Kan bli en ökning

Samtidigt är detta en övergångsfas vilket kan betyda att många av de som inte ansökte under 2017 skulle göra det under kommande år. Därmed kan det ha skapats ett uppdämt behov. När försäljningssiffrorna för 2018 kommer kan det visa sig hur detta bortstopp egentligen slagit mot marknaden.

Slutligen tipsar vi om ett företag som kan hjälpa dig att installera miljövänlig värme: bergvärmestockholm.nu/

11 Sep 2018