Bättre utemiljö i Stockholm med markiser

Alla som någon gång besökt Stockholm under sommarhalvåret vet vilken fantastisk stad det är. Det många pekar på som det absolut bästa är närheten tilll vattnet och att man tack vare detta möts av ett helt annat ljus än vad man gör i andra städer. Dessutom så har Stockholm – jämfört med andra större städer i Europa och världen – inte alls lika mycket invånare och det här gör att man som turist eller boende slipper känna den där instängdheten som annars är vanlig då man befinner sig i en populär stad. Det finns således väldigt många fördelar som Stockholm kan erbjuda under sommarhalvåret och för att försöka konkretisera lite kring vad man skulle kunna förbättra här – i jämförelse just med andra större städer så är det faktumet att Stockholm inte tar tillvara på ytorna tillräckligt bra.

Det vi menar här är att Stockholm som stad och kanske framförallt barer, restauranger och cafeér är ganska begränsade i sitt sätt att tänka och särskilt då under sommaren. Menas med det detta; är man turist i Stockholm så vill man gärna kunna njuta av ett glas vin eller en öl, en bit mat eller en smörgås och man vill då kunna ha möjligheten att göra detta utomhus – inte sitta inne i en tryckande värme.

Hur ska man då kunna komma tillrätta med detta – hur ska exempelvis en caféägare i Stockholm kunna erbjuda en plats ute trots att ytan som denne äger är relativ begränsad? Jo, det som man ser i andra städer är att exempelvis trottoarer används i en större omfattning; det vill säga – under sommaren så har man lite mindre yta att promenera på för att man tillåter restauranger att ställa ut några bord, några stolar samt skuggande markiser där personer kan sitta och äta. Exakt så skulle Stockholm också kunna tänka; att i en större grad tillåta sådana initiativ skulle kunna ge en mer levande stad och genom dessa markiser i Stockholm så skulle turister dessutom slippa känna tryckande hetta – utan att behöva gå inomhus.

Markiser till restauranger, caféer och barer är således ett måste och något som används redan i dagens Stockholm; det vi menar här är att de skulle kunna användas i en betydligt större omfattning. Att det sedan kanske går ut över fotgängare genom att trottoarer och olika promenadstråk blir lite smalare, det får man helt enkelt leva med – det handlar trots allt om en begränsad period om kanske tre-fyra månader.

Markiser går att skräddarsy

Till stadens försvar ska man dock nämna att det redan blivit mer vanligt att se hur caféägare tillåts att sätta upp markiser och därigenom kunna attrahera fler kunder genom attraktiva uteplatser – första steget har alltså tagits i rätt riktning.

Tittar man exempelvis på de större gatorna – Drottninggatan, Kungsgatan, Folkungagatan med flera – så ser man att det här är relativt vanlig förekommande och det här naturligtvis oerhört glädjande. Det som kan vara avgörande i påtryckningar gällande tillstånd för att sätta upp sådana till sin egen verksamhet är att peka på det faktum att markiser går att skräddarsy efter hur sina behov ser ut.

Det vill säga, man är inte på något sätt bunden till en- eller två modeller utan man få sina solskydd uppsydda efter exempelvis trottoarens bredd, hur många bord man har samt även anpassa färgen efter övrig inredning. Att man i dagsläget kan göra just detta är förmodligen en av förklaringarna till att det tillåtits i en större utsträckning och följer Stockholm denna trend så kommer staden inom kort att vara lika attraktiv-, lättillgänglig och turistmedveten som exempelvis Paris. Just Paris, Rom och Milano har inte lika höga krav på ”säkerhet” som Stockholm; det vill säga – man ser lite mellan fingrarna på hur trottoarer och annat ser ut och tittar istället på komforten för sommargäster och turister samt till lönsamhet för ägare till restauranger, caféer och barer. Ett tänk som även borde överföras till vår huvudstad.

Framtidens Stockholm kan bli ännu bättre

Vi nämnde i början av texten att Stockholm har ett unikt förhållande till vatten och för att återkoppla till detta så bör man även ta tillvara på detta element på ett bättre sätt. På samma sätt som caféägare genom att sätta upp markiser kan erbjuda sina kunder fina och trevliga platser så bör även vattnet kunna nyttjas bättre.

Att tillåta exempelvis flytbryggor på vissa områden där man kan fika eller dricka en öl skulle verkligen vara ett steg i rätt riktning. Att exempelvis vid Årstaviken kunna besöka ett lämpligt café som erbjuder platser på vattnet snarare än vid skulle dels kunna skapa en härligare miljö och dessutom en större lönsamhet för den som driver verksamheten.

Här har staden dock haft ett betydligt mindre tillmötesgående och det handlar här främst om säkerhet, om båttrafik och om att man tycker att flytbryggor förfular intrycket. Säkerheten menar vi går att lösa genom stabila räcken, båttrafiken går att leda om och påverkas inte nämnvärt av att en brygga tillåts – det rör sig trots allt om ett tjugotal platser maximalt – och gällande estetiken så håller vi inte med. Stockholm skulle tvärtom bli betydligt vackrare med- än utan flytbryggor.

13 Apr 2017