Att vara fastighetsägare i Stockholm

Att vara fastighetsägare i Stockholm kan vara spännande, roligt – och fruktansvärt utmanande. Du äger och förvaltar ett objekt med ett mycket högt värde på marknaden och det är ditt ansvar att se till att du bibehåller värden som kan vara hundratals år gamla. Som fastighetsägare i Stockholm har man ansvar både för husets förflutna, dess nutid och dess framtid.

Hyresgästernas väl och ve

Förutom själva huset har du ofta ansvar för de människor som vistas i det, vare sig det är boende eller kontorsarbetare. Hyresgästerna väl och ve är av mycket stor vikt för hur det går för dig som fastighetsägare. Om hyresverksamheten inte passar dig utan du ser ditt fastighetsägande med som en investering bör du överlåta hyresförvaltningen åt ett externt företag, något som många fastighetsägare gör

Fastighetsservice i Stockholm

En annan viktig aspekt av fastighetsägande är fastighetsservicen, att se till att fastigheten tas om hand på ett professionellt sätt. Den tid då fastighetsägaren kunde vara portvakt, gårdskarl och hyresvärd i ett är sedan länge förbi och det anses numera självklart att det krävs ett professionellt engagemang och kunskap för att vårda våra vackra gamla stockholmbyggnader.

Är du ägare till en fastighet i Stockholm ska du noga se till att du har rätt fastighetsskötare att ta hand om den. Det finns många firmor i Stockholm som erbjuder fastighetsservice men det går alltid att hitta någon som är extra bra och har speciellt goda förutsättningar för att ta hand om ditt hus på bästa sätt.

Vad innebär fastighetsservice?

Fastighetsservice innebär att servicebolaget tar hand om all tillsyn, skötsel och felavhjälpning på fastigheten. Ofta utser servicefirman en eller två fastighetsskötare som sätter sig in huset och utemiljöerna och lär sig fastigheten från grunden. Tillsammans skapar ni en plan för underhåll och service som fastighetsskötarna sedan följder. Med regelbunden tillsyn av fastigheten behöver du inte vara orolig för att oväntade fel ska dyka upp. Fastighetsskötarna tar hand om allt och åtgärdar fel i fastigheten varefter de uppstår.

Fastighetsservicen inkluderar även felavhjälpning i lägenheter och kontorslokaler. Hyresgästerna blir med tiden bekanta med fastighetsskötarna och för dem känns det alltid tryggt att ha ett familjärt ansikte som hjälper en med exempelvis strömavbrott eller läckande kranar.

Många bollar i luften

Som fastighetsägare har man mycket att tänka på. Kanske har man ansvaret för flera fastigheter på en gång, kanske har man andra affärsområden man behöver ägna sig åt. Att ta hand om en fastighet är dock ett heltidsjobb och en seriös fastighetsägare måste ta in hjälp för de olika områdena inom fastighetsförvaltning för att tillse att hus och utomhusmiljöer håller fortsatt gott skick och utgör en trygg miljö för hyresgäster i lägenheter och kontor.

Välj en välbeprövad och erfaren förvaltningsfirma för din fastighetsservice. Det blir din bästa investering hittills. Här finns en vi kan tipsa om: http://www.fastighetsskötselstockholm.se.

11 Sep 2018