Att ombilda till hyresrätt i Stockholm

Att bo i hyresrätt har många fördelar. Det innebär ingen initial kostnad förutom möjligen en deposition, vanligen två månadshyror. Det är tryggt och tidssparande; du har samma utgift varje månad, hyran, och du behöver inte oroa dig för stigande räntor eller osäkerhet på bostadsmarknaden. Går något sönder eller börjar bli gammalt och slitet i din lägenhet så fixar fastighetsägaren det. De ser även till att sköta allmänna ytor och planteringar. Det kan vara lätt att byta lägenhet till en större och mindre hos samma fastighetsvärd och därmed anpassa hyran till sin plånbok och behov.

De nackdelar som finns är att den värdehöjning som sker på fastigheten och lägenheten du hyr inte tillkommer dig överhuvudtaget, till skillnad från en bostadsrätt där ägaren förutom att betala av på lånen dessutom oftast kan tillgodoräkna sig större och större värdeökning ju längre hon bor i lägenheten. Som hyresrätt kan det dessutom vara svårare att göra större ingrepp i lägenheten, att till exempel sätta upp en mellanvägg eller på anta sätt ändra planlösningen brukar sällan godkännas.

Första stegen vid ombildning

Det kan därför finnas skäl att ombilda sin hyresrätt i Stockholm till bostadsrätt. Det kan ske genom att fastighetsägaren aviserar att han är intresserad av att sälja och erbjuder de boende att köpa loss fastigheten, och det kan ske genom att hyresgästerna kommer med en förfrågan till fastighetsägaren om möjligheten att få köpa fastigheten och omvandla lägenheterna till hyresrätter.

Om hyresgästerna i ett hus anser att det finns ett brett intresse hos grannarna att ombilda till bostadsrätt är det första steget att registrera en bostadsrättsförening hos Bolagsverket. För att göra detta krävs att man bildar en styrelse med tre styrelseledamöter. Det krävs också en revisor som ska hålla ordning på föreningens ekonomi. Nästa steg är att göra en intresseanmälan till fastighetsägaren och också till inskrivningsmyndigheten, då krävs namnunderskrifter från minst två tredjedelar hyresgästerna.

Vidare i processen

En teknisk besiktning av huset görs och den utgör grund för fortsatta prisförhandlingar med fastighetsägaren. Även en ekonomisk plan för bostadsrättsföreningen måste göras och den ska innehålla realistiska utsikter för föreningens ekonomi och ska godkännas av Boverket. När besiktningen, förhandlingarna och den ekonomiska planen är klara anordnas en så kallad köpstämma där föreningen tar beslut om att köpa fastigheten och ombilda till bostadsrätter. Fattar stämman beslut att köpa undertecknar man ett köpekontrakt med fastighetsägaren. Därefter skriver föreningen upplåtelseavtal till de medlemmar som blir bostadsrättsinnehavare. De grannar som valt att bo kvar som hyresgäster har nu alltså bostadsrättsföreningen som hyresvärd.

Billigare bostad

Att köpa loss sin bostadsrätt vid ombildning blir billigare än dess framtida marknadsvärde eftersom priset grundar sig på fastighetens totala värde och inte på marknadspriset för varje bostadsrätt, som vida överstiger värdet på fastigheten. Därför krävs vanligen ingen kontantinsats när man köper en bostadsrätt direkt vid ombildning.

Är ni som grannar intresserade av att ombilda era hyresrätter ska ni kontakta en ombildningskonsult, som hjälper er genom alla ovanstående steg och även sköter kontakt med banker och begär in offerter från förvaltare mm.

8 Nov 2017