Att få hjälp efter en våldtäkt

De som tar hand om brottsoffer, till exempel efter en våldtäkt, besitter speciella personliga egenskaper. Det gäller både inom vården och rättsväsendet.

Brottsoffer. Det är inte en beteckning man önskar sig. Man tror att det bara händer andra. Att man själv aldrig ska försättas i en sådan situation. Men sen händer det plötsligt. Det där som bara inte fick hända. Det där som man bara hört talas om men aldrig kunnat föreställa sig skulle hända en själv.

Det krävs särskilda personliga egenskaper hos de som hjälper brottsoffer. Sympati och medkänsla som inte får övergå i ömkan. Professionalism ut i fingerspetsarna utan att bli alltför formell. Detta gäller speciellt för brottsoffer som utsatts för kränkningar på individuell nivå.

Ett offer för våldtäkt behöver hjälp på flera plan

Den som till exempel blivit utsatt för våldtäkt behöver ofta hjälp på flera plan. Det handlar om rent fysisk hjälp på grund av kroppsliga skador. Det handlar om psykisk hjälp att bearbeta händelsen för att åtminstone försöka kunna lägga den bakom sig. Men det handlar också om att få rättslig hjälp.

Om du eller någon närstående utsatts för ett sådant hemskt övergrepp så vänd dig till en advokatbyrå som har specialister inom området. Du behöver aldrig skämmas eller vara rädd för att de ska se ned på dig. De vet precis hur de bäst bemöter dig och ger dig den rättsliga hjälp som du har rätt till och förtjänar. De kommer att lyssna på dig och göra sitt allra bästa för dig.

12 Oct 2022