Blogg

Större efterfrågan av hemstädning i Stockholm

7 jun 2018

Även om ett flertal rut-tjänster har ökat i efterfrågan under 2017 så stod hemstädning för den största ökningen. Tack vare nya regler har även stora ökningar skett inom trädgårdsarbete, flytthjälp och så kallat RIT-avdrag.

När Skatteverket sammanställde användandet av rut-avdraget för 2017 var det några saker som tydligt stod ut. Generellt utnyttjas avdraget i större utsträckning än tidigare då den sammanlagda ökningen över landet var 25 procent. Hemstädning var den enskilda tjänst som stod för störst ökning i förhållande till avdragssumma. Däremot stod andra tjänster för procentuellt större ökning – vilket har sina tydliga förklaringar. 

Efterfrågan på hemstädning ökade mest

Efterfrågan på hemstädning ökade med ungefär 11 % mot 2016 vilket stämmer väl överens mot att många städföretag upplevt ett större kundunderlag. Som tidigare sker störst avdrag i Stockholm vilket till stor del beror på befolkningsunderlaget. Men ser man per capita ligger Stockholm fortfarande högt vilket kan härledas till att inköp av hemstädning anses vara mer accepterat i storstäder än på landsbygden. 

Enligt statistiken handlar det om en ökning av hemstädning med hela 716 miljoner vilket därmed har ökat antalet tjänster mycket stort inom branschen. 

Andra växande tjänster

Tre andra tjänster som vuxit kraftigt (i procent) mellan 2016 och 2017 är flytt, IT-tjänster och trädgårdsarbete. Bakom dessa ökningar finns lagändringar. Under 2016 förändrades nämligen reglerna kring rut varpå ”rit” infördes vilket betyder att man får göra avdrag för IT-tjänster i hemmet. Trädgårdsarbete, som länge varit avdragsgillt, breddades i utbudet av tjänster och flytthjälp går delvis att dra av. Gällande flytthjälp så ges avdraget för packning och transport av allt till flyttbilen. Däremot går det fortfarande inte att göra avdrag för själva körsträckan. 

Olika åsikter inom politiken

Eftersom regler kring rut-avdraget tas nationellt av riksdagen kan detta inte påverkas av kommunala politiker i Stockholm. Det är därmed helt avgörande vilka som vinner valet 2018. Här finns en tydlig oenighet mellan partierna. Alliansen vill både öka avdraget i summa, ändra procentsatsen för vissa samt bredda det med fler tjänster. Idag är avdraget för hemstädning och andra liknande tjänster på upp till 25 000 kr per person och år, en summa som de vill höja till 75 000 kr. Detta med tanken att ”enkla jobb” då skulle skapas i större utsträckning och att allt fler skulle välja att anlita dessa företag. 

I deras förslag finns även åsikter om att vissa tjänster delvis ska få utföras utanför hemmet. Idag är regeln att tjänsten måste utföras i hemmet vilket gör att tvättning måste ske där för att avdrag ska få ske. Om man istället tar med tvätten till en stortvätt (vilket är bättre både ekonomiskt och ekologiskt) så får däremot inte avdrag ske, vilket Alliansen alltså vill ändra. 

Trenden att rut-avdraget ökar, att hemstädning är ohotad i toppen av anlitad tjänst och att flera partier vill bygga ut avdraget pekar på att städbranschen har en ljus framtid. Inte minst i storstäderna. 

Stora gaturenoveringar i Stockholm 2019-2023

30 maj 2018

Hittills har investeringsprogrammet som har genomförts för att förbättra Stockholms gator kostat ca 400 miljoner. Nu ökas anslaget ytterligare och de som bor i Stockholm kan förvänta sig ombyggnationer, renovering och asfaltering i de flesta stadsdelar under de kommande åren. 

Med början 2019 och sedan fram till 2023 kommer ett stort projekt genomföras för att förbättra ett stort antal av Stockholms gator. Det handlar framförallt om att asfaltering i Stockholm behöver genomföras men även andra åtgärder kan krävas. I en artikel av Stockholm Direkt (feb 2018) säger Daniel Helldén från Miljöpartiet att behovet är större nu än tidigare att genomföra dessa åtgärder. Till stor del eftersom vissa delar av gatorna har blivit eftersatta. 

I första hand är det gator för motortrafik som kommer åtgärdas även om en del av projektet också handlar om asfaltering av gång- och cykelvägar. 

Även renhållning och utemiljö

De större ingreppen handlar om asfaltering och att förbättra vägbanan. Men det kommer även att löpande skapas en förbättrad utemiljö och renhållning. Det sker exempelvis genom att man ser över träd, större buskage, skräpkorgar och räcken. 

Kommer du att påverkas?

I artikeln ”Här är alla gator i Stockholm som görs om” presenterar Stockholm Direkt alla gator utifrån om de hittas i Södermalm, Östermalm, Norrmalm/Vasastan, Kungsholmen, Västerort eller Söderort. Inom Söderort är det exempelvis Enskedevägen, Österbergabackarna och Vintrosgatan. I uppställningen går det även att se vad kommunen planerat att genomföra på de olika vägarna. 

Som exempel kan nämnas att på Sunneplan planeras renovering av gångbana och träd medan det på Vintrosgatan enbart är körbanan som asfaltering kommer ske på. Eftersom det i vissa fall är bussgatorna som ska renoveras kan tillfälliga busshållplatser sättas upp och trafiken i vissa fall omdirigeras. 

Politiskt stöd

Beslutet om renoveringen har haft ett brett politiskt stöd. Även miljöpartiet ställde sig bakom projektet och trafikborgarrådet påpekade till Stockholm Mitt att även om målet är att minska bilåkandet i Stockholm så måste de som kör bil kunna göra detta på bra körbanor. 

Samtidigt läggs pengar även både på gång- och cykelbanor samt omliggande utemiljö. Vid vissa enstaka fall ska även hela torg ses över. Så är fallet vid Flaténs enté där projektet innefattar bussgatan, torget, träden och till och med gatumöbler. Detta ska  däremot snarare ses som undantag. 

Vid frågor kring renoveringarna kan gällande kommun kontaktas. De bör ha tidsplan och information kring vilka vägar som kommer att vara avstängda och under vilka tider detta i så fall gäller. 

Arbeta som guide i Stockholm

20 feb 2018

Det kommer många turister till Stockholm och turistnäringen fortsätter öka för varje år. Stockholm som resmål har blivit alltmer populärt. Många kommer från USA. Bara under förra året såg man en ökning på 30 procent på turister från andra länder. Under 2016 ökade turismens omsättning med 18,3 miljarder kronor, en ökning med 6,6 procent.

Turisterna som kom till Sverige konsumerade för 119,6 miljarder kronor, en ökning med 12,7 procent jämfört med året innan. Med tanke på att vädret inte är det bästa i Sverige, om man jämför med Bahamas, eller någon annan solig plats, måste man ändå säga att turismen frodas i Sverige.

Turister vid olika säsonger i Sverige

Många passar på under vintersäsongen att åka skidor i svenska backar, och åker på äventyrsresor och rider i terräng, tältar och badar i våra svenska insjöar, eller seglar hit från Norge, Danmark, eller Finland. Bland de nordiska länderna behåller Sverige sin status som populäraste länderna. Många reser till Stockholm på weekend resor och shoppar. Andra kommer till Stockholm för att besöka mässor, museer och utställningar, och ta del av storstadens nöjen.

Mycket kultur i huvudstaden

Här finns mycket att se för den som är intresserad av kultur; här finns Moderna museet visningar av många samtida konstnärer. Man kan gå på guidade visningar på de olika kungliga slotten och gå på Nobel museet. Nobelpriset är världskänt och varje år kring den 10 december strömmar turister till Stockholm i samband med prisutdelningen.

Kan du många språk?

Är man intresserad av att arbeta som guide, finns det många möjligheter för den som behärskar olika språk. Guider är lite av säsongsarbetare, då de flesta turister hittar till Stockholm under sommarhalvåret. Förutom språkkunnigheten gäller det att man mycket väl känner till det som intresserar utländska turister och kan på ett intressant sätt berätta om olika viktiga händelser och kan stadens historia. Känner man att man vill uppdatera sig på de viktigaste informationen, kan man utbilda sig till guide och bli auktoriserad guide.

Arbetar man mot resegruppsbranschen får man resa med gruppen med buss i Stockholm och under tiden som man reser runt i Stockholm får man berätta om olika intressant ställen i huvudstaden. Då åker man med bussen och gör stopp på olika intressanta ställen i Stockholm. Då agerar man som reseledare och innebär att man kan få folk att lyssna, berätta intresseväckande och ge ett gott intryck. Det är en fördel om man är social och kan ge ett gott bemötande.

Hitta jobb i Stockholm

14 dec 2017

Stockholm är Sveriges största stad, och bjuder således på ett brett utbud vad gäller tjänster. Ett brett utbud av tjänster leder också till att många potentiella jobb kan skapas. Det är dock inte bara inom tjänstesektorn som jobben finns. I Stockholm finns till exempel också industrier, teatrar och åkerier. Oavsett vilken erfarenhet man har sedan tidigare bör det inte vara omöjligt att hitta ett jobb på relativt kort tid.

Exempel på jobb

Som nämnt ovan finns många olika typer av jobb i Stockholm. Till exempel:

  • Vill du jobba med golvslipning? Golvslipning är en tjänst som allt fler privatpersoner anlitar. Statistik från Skatteverket visar dessutom att invånare i Stockholms län är bland de flitigaste brukarna av rot-avdraget, vilket golvslipning omfattas av. Många firmor sysslar med detta idag, och vissa söker personal.
  • Säljjobb. I Stockholm finns en rad olika call-centers som sysslar med försäljning över telefon. Fördelen med dessa är att det finns många jobb där ingen tidigare erfarenhet krävs. Den som är ny i staden kan söka ett dylikt säljjobb, och förhoppningsvis få ett jobb snabbt. En annan fördel är att det går att få en ganska hög lön om man är duktig.
  • Restaurangbranschen har sett en god tillväxt i Stockholm på senare år. I så gott som varje del av staden ploppar det upp en ny restaurang med jämna mellanrum. Den som har utbildning och erfarenhet som kock bör kunna hitta jobb relativt snabbt. Stockholm är överlag en bra stad för ambitiösa kockar, eftersom många välrenommerade restauranger håller hus här.

Hur söka jobben?

Många väljer idag att söka jobb på nätet, och man kan utan tvivel säga att det är effektivt. Klart är att det är ett oslagbart sätt att se utbudet av anställningar på. Många sökmotorer finns på nätet där du enkelt kan skriva in det du vill jobba med, till exempel ”Golvslipning Stockholm”. Samtidigt kan det ha fördelar att gå och presentera sig i person, men för att göra det effektivt bör man veta vilka företag som anställer.

Vill man hellre göra detta kan ett alternativ vara att helt enkelt söka fram de jobb som finns, skriva ner adressen och åka dit. Det här kan fungera bra om det till exempel är ett butiksjobb med hög konkurrens om positionen. Risken finns att ditt mail med CV hamnar i en stor hög, som rekryteraren knappt hinner gå igenom. I person finns fler möjligheter att utmärka sig.

Att besöka ett evenemang på Friends Arena

14 nov 2017

Friends Arena i Solna är numera en given plats för många större svenska evenemang. Förutom att det är en plats för klubblaget AIK och nationalarena för herrlandslaget i fotboll, är det också en arena som många världsartister spelar på vid besök till Sverige. Stora band och artister som varit här är till exempel Kiss och Ariana Grande.

Ta sig hit

Många väljer att ta sig hit med bil. Beroende på vart man kommer ifrån ser det givetvis annorlunda ut, men det är bra att känna till att det kan vara svårt med parkering om evenemanget är välbesökt. Man bör i sådana fall vara ute i mycket god tid samt undvika huvudgatorna i Arenastaden, den nya stadsdelen i Solna. Något som många väljer att göra är att parkera bilen vid till exempel en pendeltågsstation, för att sedan ta sig med pendeln till Solna Station, som ligger nära arenan. Det finns även möjlighet att buss, tunnelbana och tvärbana. Generellt är kollektivtrafiken i Solna mycket väl utbyggd, så om man bara hittar en parkeringsplats någonstans i Solna, till exempel bakom en mack, en biltvätt eller någon annanstans, finns det troligtvis goda möjligheter att ta sig till och från arenan utan bil.

Om du reser långt ifrån

Om du reser långa vägar med bil bör du inte glömma att ta hand om bilen ordentligt. En biltvätt eller bilrekond kan vara behövligt, och att kontrollera bilens skick överlag bör man alltid göra inför långa resor. Just biltvätten har kanske inte mycket med själva säkerheten att göra, men är desto viktigare av rent estetiska skäl.

Om du inte är van vid kollektivtrafiken i Solna och Stockholm bör det inte vara några större problem – de flesta kan orientera sig utmärkt. Skyltar med information om var tågen går och vart du ska är ofta lättillgängliga. Ett tips är att ladda ner SL:s app Res i Sthlm. Hittar du då till exempel en parkering bakom en biltvätt kan du helt enkelt låta appen bestämma din position genom GPS, och föreslå busshållplatser eller andra stationer för kollektivtrafiken i närheten. Du kan då också se hur lång tid det tar att åka från nämnda biltvätt till arenan och tillbaka.

Taxi

Ett annat alternativ är att helt enkelt taxi. Kom givetvis ihåg att boka i förväg, då taxibilarna som kommer dit ofta blir tagna mycket snabbt. I nära anslutning till arenan finns en taxistation som är till för just större evenemang, med åtta körfält och ett kösystem för väntande taxibilar. Det finns också taxivärdar i anslutning till eventen.

 

När behövs linjemålning?

10 nov 2017

Linjemålning, att lägga linjer av olika slag på olika underlag, är något vi ser varje dag. Men det är sällan vi funderar på hur det görs och när det faktiskt används. Idag finns många entreprenörer runt om i landet som är experter på detta. Att göra det själv – och få det snyggt – är en stor utmaning om man varken har erfarenhet eller kunskaper. I den här texten tar vi upp när linjemålning faktiskt behövs.

På skolgården

Vid anläggningen av en skolgård är linjemålning en mycket viktig del. Hopphagar, kingrutor, sifferormar, bollplaner, löparbanor, konstverk och mycket mer är saker som kan behövas på en skolgård. Det här tenderar dessutom att förändras över tid. Till exempel är kingrutor något som har blivit mer och mer populärt under 2000-talet, men som inte direkt fanns på varje skolgård innan dess. Hur linjemålningen ser ut på skolgårdar framöver går inte att säga nu, men det kommer att anpassas efter den efterfrågan på olika spel och lekar som dyker upp. 

Flygplatser

På flygplatser fyller linjerna på start- och landningsbanorna en mycket viktig funktion. Här skall piloter guidas för att kunna framföra ett stort antal människor på ett säkert sätt. Taxibanor kan till exempel vara försedd med en centrumlinje och en kantmarkering (som läggs med dubbla gula linjer), som ska markera gränsen mellan icke bärig och bärig yta. En gul linje kan till exempel också markera hinderfrihet mot taxande flygplan.

Hur det ser ut exakt skiljer sig åt en hel del mellan olika flygplatser. På större flygplatser som Arlanda kommer garanterat mer linjemålning att behövas, men på mindre flygplatser blir det inte alls lika mycket färg som går åt. Oavsett fyller linjemålning mycket viktiga funktioner på flygplatser.

Vägar

På vägar krävs oerhört mycket linjemålning, och det krävs erfarenhet för att få linjerna snygga och parallella med vägkanterna. I större städer märks ett särskilt behov där det till exempel finns många övergångsställen och filer som kräver markeringar om var filen går. Det kan annars till exempel handla om mittlinjer, kantlinjer, väjningsplikt eller 30-markeringar för att påminna om att hålla hastigheten.

Görs med maskiner

Linjemålning utförs vanligtvis med maskin. Det finns flera olika modeller på marknaden, med olika egenskaper och olika kapacitet. Vissa maskiner passar utmärkt för riktigt stora jobb, så som att måla större flygplatser eller parkeringshus, medan andra passar bättre för att göra mindre linjer för en liten utomhusparkering. För den som vill testa på att göra linjemålning själv finns betydligt mindre (och billigare) maskiner.

Lär mer om linjemålning här: http://www.linjemålning.com.

Att ombilda till hyresrätt i Stockholm

8 nov 2017

Att bo i hyresrätt har många fördelar. Det innebär ingen initial kostnad förutom möjligen en deposition, vanligen två månadshyror. Det är tryggt och tidssparande; du har samma utgift varje månad, hyran, och du behöver inte oroa dig för stigande räntor eller osäkerhet på bostadsmarknaden. Går något sönder eller börjar bli gammalt och slitet i din lägenhet så fixar fastighetsägaren det. De ser även till att sköta allmänna ytor och planteringar. Det kan vara lätt att byta lägenhet till en större och mindre hos samma fastighetsvärd och därmed anpassa hyran till sin plånbok och behov.

De nackdelar som finns är att den värdehöjning som sker på fastigheten och lägenheten du hyr inte tillkommer dig överhuvudtaget, till skillnad från en bostadsrätt där ägaren förutom att betala av på lånen dessutom oftast kan tillgodoräkna sig större och större värdeökning ju längre hon bor i lägenheten. Som hyresrätt kan det dessutom vara svårare att göra större ingrepp i lägenheten, att till exempel sätta upp en mellanvägg eller på anta sätt ändra planlösningen brukar sällan godkännas.

Första stegen vid ombildning

Det kan därför finnas skäl att ombilda sin hyresrätt i Stockholm till bostadsrätt. Det kan ske genom att fastighetsägaren aviserar att han är intresserad av att sälja och erbjuder de boende att köpa loss fastigheten, och det kan ske genom att hyresgästerna kommer med en förfrågan till fastighetsägaren om möjligheten att få köpa fastigheten och omvandla lägenheterna till hyresrätter.

Om hyresgästerna i ett hus anser att det finns ett brett intresse hos grannarna att ombilda till bostadsrätt är det första steget att registrera en bostadsrättsförening hos Bolagsverket. För att göra detta krävs att man bildar en styrelse med tre styrelseledamöter. Det krävs också en revisor som ska hålla ordning på föreningens ekonomi. Nästa steg är att göra en intresseanmälan till fastighetsägaren och också till inskrivningsmyndigheten, då krävs namnunderskrifter från minst två tredjedelar hyresgästerna.

Vidare i processen

En teknisk besiktning av huset görs och den utgör grund för fortsatta prisförhandlingar med fastighetsägaren. Även en ekonomisk plan för bostadsrättsföreningen måste göras och den ska innehålla realistiska utsikter för föreningens ekonomi och ska godkännas av Boverket. När besiktningen, förhandlingarna och den ekonomiska planen är klara anordnas en så kallad köpstämma där föreningen tar beslut om att köpa fastigheten och ombilda till bostadsrätter. Fattar stämman beslut att köpa undertecknar man ett köpekontrakt med fastighetsägaren. Därefter skriver föreningen upplåtelseavtal till de medlemmar som blir bostadsrättsinnehavare. De grannar som valt att bo kvar som hyresgäster har nu alltså bostadsrättsföreningen som hyresvärd.

Billigare bostad

Att köpa loss sin bostadsrätt vid ombildning blir billigare än dess framtida marknadsvärde eftersom priset grundar sig på fastighetens totala värde och inte på marknadspriset för varje bostadsrätt, som vida överstiger värdet på fastigheten. Därför krävs vanligen ingen kontantinsats när man köper en bostadsrätt direkt vid ombildning.

Är ni som grannar intresserade av att ombilda era hyresrätter ska ni kontakta en ombildningskonsult, som hjälper er genom alla ovanstående steg och även sköter kontakt med banker och begär in offerter från förvaltare mm.

Sundbyberg – en stor småstad

12 okt 2017

För ungefär 150 år sedan, på 1870-talet, stod Stockholm och Sverige inför stora förändringar. Det var under denna tid som Sverige på allvar började industrialiseras, och människor flyttade i stora skaror från landsbygden in till städerna, inte minst till Stockholm där de flesta jobben fanns. Staden blev allt mer trångbodd och människor började se sig om efter platser i stadens närhet där de kunde bo och samtidigt kunna ta sig till platser där det fanns arbete. Lilla Sundbyberg gick under slutet av 1800-talet igenom sin förvandling från en samling gårdar på landet till ett modernt samhälle.

Redan 1877 fick Sundbyberg sin järnvägsstation längs med linjen Stockholm – Bergslagen och detta underlättade förstås kommunikationerna avsevärt. Mot slutet av 1870-talet hade många arbetarfamiljer bosatt sig i Sundbyberg på de nyuppstyckade tomterna vars priser hölls låga för att locka människor från staden.

Det händer saker

Så småningom började också industrier och verkstäder slå upp sin verksamhet i Sundbyberg, många människor kunde sysselsättas i stenhuggerier och andra industriverksamheter. Bönder från kringliggande gårdar sålde sina varor på torget och Sundbyberg blev ett litet handelscentrum. År 1888 blev Sundbyberg en egen köping och 1927 blev man egen stad, till ytan Sveriges minsta, vilket man är än idag. Vid denna tid fanns många fabriker och verkstäder, bland annat var Sundbybergs första bilverkstad (länken leder dock till en annan, modern bilverkstad) även bland de första i Sverige. Marabou hade också startat upp sin verksamhet i Sundbyberg samt många andra industrier.

Större och större fast litet

Under efterkrigstiden fortsatte Sundbyberg att växa inom sina relativt små gränser, varje decennium såg ett nytt bostadskvarter dagens ljus. Storskogen, Ör, Hallonbergen, Rissne och senast Stora Ursvik. Detta gör Sundbyberg till Sveriges mest tätbefolkade kommun. Numera finns allt man kan önska sig av en modern stad i Sundbyberg, ett stort antal restauranger och butiker, banker, bilverkstäder, outlets, samt goda kommunikationsmöjligheter med bussar, pendeltåg och tvärbana.

Se Sundbyberg

Att bara spatsera omkring i centrala Sundbyberg och insupa stadskvarteren och småstadslivet räcker gott och väl för att fördriva en eftermiddag. Några platser är dock särskilt värda ett besök, Tornparken till exempel, döpt efter det vackra vattentornet som stod klart redan 1912. I tornet finns numera en restaurang. Den kände konstnären och skulptören Carl Fagerberg levde och verkade i Sundbyberg och flera av hans verk finns att beskåda i trakten. Vid Fredsgatans rondell står statyn Spjutkastaren; från början var den tänkt att pryda sin plats utanför Stockholms stadion, men hamnade i stället vid Sundbybergs idrottsplats. På torget står en annan staty, ”Den lyckliga familjen”, som trånar över en fontän - det perfekta stället för en glass en varm sommardag.

Sundbyberg är en småstad med storstadskaraktär, den perfekta blandningen av puls och harmoni. Det är lätt att ta sig hit och härifrån och lika lätt att stanna.

Ljuva tider för byggföretag i Stockholm

5 okt 2017

Stockholm är den stad i Sverige där bostadskrisen är som allra tydligast. Man brukar räkna med att det flyttar 46 nya personer om dagen till vår svenska huvudstad. Något som naturligtvis är väldigt kul – men som skapar problem. Den redan överhettade bostadsmarknaden blir än hetare och personer som har svårt att hitta bostad får det ännu tuffare i och med denna nya konkurrens. Stockholm har oerhörda utmaningar och det här försöker man lösa på det enda tänkbara sättet – man bygger nya bostäder. Skulle du besöka Stockholm idag så skulle du häpna över alla nya projekt som tar fart – nästan oaktat var i staden du tittar så håller man på med en nyproduktion.

Det här gör att i synnerhet en bransch blommar rejält; en bransch som av förklarliga skäl stavas byggbranschen. Många tar för givet att det enkom är de stora byggföretagen som drar nytta av denna kraftfulla expansion som alla ny produktioner innebär och att mindre byggföretag i Stockholm inte får en del av kakan. Så är inte fallet – i stort sett alla byggföretag blir på ett eller annat sätt involverade i Stockholm byggande. De större byggföretagen – Skanska, Peab, Serneke, för att nämna några – använder sig av underentreprenörer och dessa är då, i det stora hela, de mindre byggföretag som finns i- och kring Stockholm.

Således så finns det även någonting gott att hämta ur den rådande bostadssituationen i Stockholm; att man tvingas bygga nya bostäder ger byggsektorn ett stort uppsving, fler jobb skapas och även de mindre byggföretag som finns i staden kan se att omsättningen ökar. Det är – helt enkelt – ett bra, lukrativt läge att driva ett byggföretag i Stockholm.

Många renoverar innan försäljning

Även sett till en annan del så finns det ett värde i att ha ett byggföretag. Tack vare rot-avdraget så har fler privatpersoner äntligen fått råd att genomföra de renoveringar, tillbyggnader och reparationer som man kanske drömt om (men aldrig haft råd med). Rot-avdraget går naturligtvis att använda i hela landet – men i Stockholm så använder man det på ett lite mer speciellt sätt.

Hur? Vi återkopplar återigen till den glödheta bostadsmarknaden: man använder rot-avdraget för att renovera inför en försäljning. Det vill säga; ska en privatperson sälja sin bostad så anlitar denne ett byggföretag och renoverar exempelvis kök- och badrum. Renoveringar som rabatteras med hjälp av rot och som kan innebära en maximerad vinst. Att lägga 70.000 kronor för att ett byggföretag i Stockholm renoverar köket kan i slutändan ge kanske 300.000 kronor mer i vinst. Ett talande exempel som – återigen- visar på att byggsektorn drar stor nytta av bostadssituationen i Stockholm.

Mer info: http://www.byggföretagstockholm.com.

Fillers vinner mark i Stockholm

28 sep 2017

Det har alltid funnits en viss skepsis kring att på konstgjord väg ta bort olika defekter, lindra komplex eller bli vackrare. Folk i gemen har nästan alltid sett på metoder inom plastikkirurgi med rynkad panna och man har sett på folk som genomfört sådana som lite väl självupptagna. Detta utan att se på själva grundtanken och roten till varför man exempelvis opererar sig – nämligen ett missnöje. Oavsett om man valt att operera sina bröst, släta ut sin panna eller minska sin fettprocent så har man gjort detta av den enkla anledningen att man mått dåligt. De som går till en klinik gör inte detta som frukten av ett infall – nej, det handlar om att missnöjet med kroppsdelen i fråga varit så stor att det inte funnits någon annan utväg. Och: hade det hela handlat om ett infall så hade man heller inte fått genomföra ingreppet i fråga – detta då det alltid krävs en konsultation innan där man tillsammans med en läkare reder ut problematiken.

Med detta utrett så tänkte vi påvisa en ny metod och behandling som har väldigt många fördelar i jämförelse med traditionell, estetisk kirurgi och som inte alls drar till sig lika mycket uppmärksamhet för de som genomfört behandlingen i fråga. Det handlar om fillers och enkelt beskrivet så handlar en behandling med fillers om att man injicerar ett medel i huden. Detta medel slätar sedan ut exempelvis rynkor eller gör att huden ser fylligare ut kring specifika områden – primärt läppar eller käklinje. I Stockholm så har fillers blivit väldigt populärt och detta både bland äldre- och yngre samt oavsett kön. Fillers har nämligen visat sig vara både effektivt och skonsamt; detta utan att det kostar så mycket pengar som man normalt förknippar med en skönhetsbehandling/skönhetsingrepp.

Hur skulle vi då beskriva fillers och vad behöver du vara medveten om innan du besöker en klinik i exempelvis Stockholm? Jo, följande punkter tycker vi rätar ut några frågetecken på ett bra sätt:

  • Fillers är ofta gjorda av en medel som kroppen själv kan ta hand om. Detta innebär att effekten sitter i mellan 6-12 månader. Det är alltså inte en permanent resultat du får.
  • Du behöver inte sjukskriva dig. Redan efter någon timme så kan du återgå till ditt normala liv. Räkna dock med att kanske är lite svullen i ansiktet. Du ska även undvika hetta och kyla under det närmsta dygnet efter att du genomfört en behandling.
  • Smärta? Nej, inte alls. Lokalbedövning räcker och således så slipper du den oro kring narkos som kan finnas vid exempelvis plastikkirurgi.
  • Fillers utan konsultation? Nej, innan en behandling så krävs det ett möte med läkaren/sköterskan där du förklarar problematiken samt dina förväntningar. Kanske är en annan lösning än fillers bättre för just dig?
  • Håll utkik efter kvalitetstämpel. I och med att det blivit så populärt med fillers i Stockholm så försöker många sko sig. Du måste se till att välja klinik med omsorg. Sök på nätet efter kundomdömen och se till att det finns ett godkännande från exempelvis Estetiska Injektionsrådet.

Att flytta till Sollentuna

26 sep 2017

Planerar du en flytt till Sollentuna? Det är en mycket populär kommun och folk flyttar hit från både Stockholm och från andra delar av landet. Något som ofta uppskattas med kommunen är att det är väldigt naturnära, samtidigt som resan in till centrala Stockholm inte är särskilt lång.

Skola

I Sollentuna finns både förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenskola. För högre utbildning än så får man ta sig in till Stockholm för till exempel Stockholms Universitet eller KTH. Gällande gymnasieskolorna finns här en i kommunal regi och fem stycken fristående. De fristående gymnasieskolorna lyder under Skolinspektionen och är givetvis avgiftsfria som i resten av landet. Det finns 18 nationella linjer med olika inriktningar, där sex av dem är högskoleförberedande och tolv stycken är yrkesförberedande.

Aktiviteter

För dig som ska flytta till Sollentuna finns en rad olika aktiviteter som kommunen står för. Utöver det finns också restauranger, köpcentrum och barer. Här fokuserar vi dock på det övriga.

I Sollentuna finns till exempel flera fina utomhusbad och en stor simhall. Oavsett var i Sollentuna man befinner sig är det aldrig särskilt långt till ett dopp i Mälaren. Vad gäller simhallen finns det en stor sådan, som dessutom har ett gym och en relaxavdelning.

För de lite yngre finns flera fritidsgårdar. De flesta är för ungdomar som är under 15 år gamla, men en av fritidsgårdarna, Arena Satelliten, håller öppet för dem som är 16 år och äldre. Här finns bland annat möjlighet att syssla med musik och andra spännande aktiviteter.

För dig som är lite äldre finns också aktiviteter i kommunal regi på ett eller annat sätt. Det finns till exempel ”Sollentunas seniorträffar” samt Frivilligcentralen som är en lokal mötesplats för seniorer.

Anordna flytten själv eller ta hjälp av flyttfirma?

Om du planerar en flytt till Sollentuna funderar du säkerligen på om du ska göra det själv eller om du ska ta hjälp av en flyttfirma. Det finns en uppenbar nackdel med att anlita en flyttfirma – det blir dyrare. Samtidigt är det en kostnad som väldigt många är beredda att betala eftersom en flytt är både tidskrävande och slitsam. Kan man slippa arbetet med att hyra en bil, packa in och ut möbler och lådor ut bilen, är det många som är beredd att betala några kronor extra. En flyttfirma är dock inte lik den andra, och alla har olika priser. Kontakta en flyttfirma i Sollentuna eller i den du stad du flyttar från för att få en offert.

Fönsterrenoveringen på Stockholms slott

31 aug 2017

Har fönstren i lägenheten eller villan sett sina bästa dagar? Då kanske du bävar inför arbetet och kostnaden det medför. Att renovera fönster är som bekant inte det roligaste hemmafixet som finns. Då kanske det ändå är en liten tröst i sammanhanget att du inte står som ägare till Stockholms slott. Där avslutades nämligen nyligen en total renovering av samtliga 964 fönster, ett arbete som tog tio år att genomföra.

Akuta åtgärder

Innan denna omfattande fönsterrenovering i Stockholm var fönstren i ett mycket dåligt skick sedan man underlåtit att ta hand om dem under lång tid. Röta på karmar, flagnande färg och sprickor i de handblåsta glasen var en vanlig syn runt om i slottet. Många av fönstren var original sedan slottets byggande på 1700-talet, andra hade fallit offer för slarvig och okunnig renovering. Det äldsta kända glaset var från 1741. På vissa håll var fönstren i så dåligt skick att interiören på slottet riskerade att komma till skada. Det behövdes akuta åtgärder, men arbetet var enormt.

Tidstypiskt

Slottsarkitekten Ove Hidemark drog upp riktlinjerna för renoveringen. Bara tidstypiska material och tekniker fick användas. Förutom att ge den rätta tidsandan åt fönstren samarbetar då de nykomna och omkringliggande materialen med varandra och motverkar skador.

Under tio års tid jobbade snickare, glasmästare och målare tillsammans med fönsterrenoveringen. Som bas för verksamheten upprättades en arbetshytta på slottets borggård, där man sörjde för rätt temperatur och erforderlig ventilation. Till hyttan lyftes fönstren ner från sina platser runt om i slottet och utsattes för varsam behandling av dessa kunniga hantverkare. Även en stor lärlingsaktivitet förekom, detta för att bevara och sprida vidare kunskapen till kommande generationer. Med tiden växte kunskapen hos både experter och lärlingar; nya tekniker utvecklades, gamla återuppstod och speciella arbetsredskap tillverkades som underlättade arbetet.

I största möjliga mån försökte man bevara det gamla materialet och färgläggningarna, ett mycket tålamodskrävande arbete som krävde stor skicklighet. Man använde sig av fint svenskt virke, oftast ek eller furu, som torkats under flera år och sedan snedsågades till infällningar för att passa mot det  gamla virket som gick att bevara.

Glasen plockades ur och rengjordes från färgrester i väntan på att få återförenas med sina karmar. Slutligen provhängdes fönstren för att säkerställa passformen och målades sedan med ett sista lager linolja innan de återigen hängdes på rätt plats i väntan på nästa renovering, som förhoppningsvis dröjer ett tag.

För eftervärlden

Hela processen dokumenterades och fotograferades noggrant efter varje moment. Fakta om åtgärder, mått, beslag och andra ingrepp finns minutiöst nedtecknade för framtiden. All denna dokumentation finns nu tillgänglig i slottsarkivet som en rik källa för efterkommande projekt. Varför inte ta del av denna kunskap, som inspiration för ditt eget projekt eller som en påminnelse om att det hade kunnat vara värre?

Skaffa ett kontor i Stockholm

18 aug 2017

Stockholm är generellt en attraktiv plats för svenska företag, även om det såklart inte råder total konsensus om detta. En del stora företag har till exempel haft svårt att rekrytera på senare år som en konsekvens av den hårda bostadsmarknaden. Som helhet är Stockholm dock en stad med både anrika storföretag och en bubblande start up-scen. Du som vill skaffa kontor här har säkert en spännande tid framför dig – oavsett om det är din första lokal eller för att expandera din verksamhet. 

Kontorshotell?

Många företag i Stockholm väljer att hyra in sig hos ett kontorshotell. Det finns ett par fördelar med detta. Är man ett mindre företag utan särskilt många anställda får man bra och billig plats som ofta har goda mötesrum och möjlighet att träffa kunder. En annan fördel är att man får regelbundna tillfällen att nätverka med andra som är i huset.

Ytterligare en fördel är att många av rummen redan har kontorsmöbler. På så vis slipper man lägga ner tid och pengar på att inreda och kan istället fokusera på att börja arbeta, nätverka och träffa kunder i de nya lokalerna.

Läget

Ska man ha ett kontor centralt i Stockholm, som inte är en del av ett kontorshotell, får man räkna med att betala en del pengar. Bristen på utrymmen, både vad gäller lägenheter, garage och bostäder, är ganska stor i staden. Kan man däremot tänka sig att ha sitt kontor en bit utanför Stockholms innerstad kan man komma betydligt billigare undan. Dock krävs det att man åker en bit, då även närförorter har stigit mycket i pris de senaste åren.

Inredning

Om du inte skaffar en möblerad lokal i ett kontorshotell, kommer du att behöva införskaffa kontorsmöbler. Det är bra att redan på en gång tänka på ergonomin och inför framtiden. Är det tänkbart att ni växer till många fler anställda inom en snar framtid? I sådana fall kan det vara läge att skaffa sig ett större kontor på en gång. Visserligen kan man vänta lite med kontorsmöbler för att spara in pengar, men så småningom kommer det att behövas.

Det är givetvis inte alltid att läge för detta, beroende på hur oviss framtiden är. Att slippa göra ett stort kontorsbyte med flytt av personal, kontorsmöbler och annat kan det dock vara värt några extra kronor att skaffa sig ett större kontor på en gång. En kontorsflytt är ett projekt som tar lång tid och som kommer att flytta fokus från verksamheten, samtidigt som även själva flytten kostar pengar givetvis.

Yrken i Stockholm med liten konkurrens om jobben

12 aug 2017

Vill du flytta till Stockholm och behöver söka nytt jobb? Eller är du från Stockholm, men är arbetslös eller vill byta bransch? Stockholm är Sveriges största stad och har det mesta inom länsgränserna. En stor del av de yrken som finns att arbeta med här råder det brist på personal i. Vissa kräver mer utbildning – andra kräver mindre eller knappt någon utbildning över huvud taget. För att hitta de jobb som är välbetalda krävs dock allt som oftast viss utbildning i bagaget.

Målare

I Arbetsförmedlingens yrkesprognoser kan man läsa att det råder liten konkurrens om jobben som målare i Stockholm. Visserligen gäller det inte bara i Stockholm, utan över hela landet. Den som vill arbeta som målare får en bra grund att stå på redan i gymnasiet. Detta genom programmet bygg- och anläggning med inriktning mot målare.

För att arbeta som målare behöver du vara lärling hos ett företag. Vissa företag anställer lärlingar som inte gått någon tidigare utbildning, men då krävs också fler lärlingstimmar. Den som har börjat utbilda sig till målare på gymnasiet har betydligt färre timmar att klara av som lärling.

Förskollärare

I Stockholm råder stor brist på barnskötare och förskollärare med utbildning. Den som tycker om att arbeta med barn och inom vård och omsorgen, kan överväga detta som ett karriärval. I många fall kan man anställas på förskola utan ha vara examinerad, men bristen avser just barnskötare och förskollärare med utbildning. Att Stockholm växer i en rasande fart talar för att förskollärarna kommer att behövas lika mycket, om inte mer, i framtiden.

Rörmokare

Rörmokarna blir allt bättre betalda. Det här kan vara som en följd av arbetsbristen, men fortfarande vittnar arbetsgivare om att de inte hittar kompetent personal som kan ta de jobb som de erbjuder. För att bli rörmokare krävs, i likhet med målare, att man avlagt yrkesexamen och gjort sin tid som lärling.

En annan likhet med målare är att man kan skaffa sig en bra grund genom att gå bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet. Här får man lära sig grunderna i yrket samt få möjlighet till en bra väg in i arbetslivet.

Kock

De senaste åren har många restauranger dykt upp i Stockholm, både centralt och i närförorter och förorter. Den som har erfarenhet som kock kan med stor sannolikhet hitta ett jobb ganska snabbt i Stockholm. Vissa restauranger är högklassiga och omnämns i Michelinguiden, medan andra kanske är mer inriktade på snabbmat eller är franchisetagare.

Trädfällning är nödvändigt i Stockholm

11 aug 2017

Att träd i Stockholm tar skada av avgaser och annan nedskräpning är ett faktum och det är också därför som en sådan sak som trädfällning blir en absolut nödvändighet just där. Det går inte att – speciellt i offentliga miljöer – har en massa sjuka och ruttna träd som riskerar att falla på personer, bilar eller hus som passerar eller står i närheten. Det viktiga är också att hela tiden se till att en trädfällning i sig sker på ett tryggt och säkert sätt och detta av samma anledningar som vi nämnde ovan – det innebär alltid en stor risk att fälla ett större träd i exempelvis en park i Stockholm. Det ställer därför höga krav på de företag som jobbar med trädfällning i Stockholm och detta både gällande sin egen säkerhet och för andras.

Utbildning, rätt verktyg och erfarenhet är alltså lite av A och O då man ska genomföra en trädfällning av ett stort, sjukt träd stående i en offentlig miljö i Stockholm och är ingenting som ska göras av lekmän. Detsamma gäller träd som står på en privat egendom i Stockholm – vi fortsätter med denna stad som exempel då denna är unik gällande tätbebyggelse i Sverige – ett sjukt sådant är ingenting som privatpersoner ska försöka sig på att fälla.

Även här – beroende på det tätbebyggda husen – så riskerar man nämligen för mycket i form av skador på förbipasserande och egendom hos exempelvis grannar. Att genomföra en trädfällning i Stockholm och se hur trädet i fråga faller över grannens hus är ingen höjdare, eller hur? Naturligtvis ska man här också skilja på träd och träd också – en mindre björk kan man säkerligen som privatperson ge sig på själv, men en större ek bör man alltså anlita ett företag inom trädfällning för.

Trädfällning förskönar Stockholm

Finns det då några andra anledningar där man ska överväga att vända sig till ett företag för trädfällning i Stockholm? Ja, det handlar nämligen inte enbart om just trädfällning så man talar om ett sådant företag – även om det naturligtvis är det primära – utan det kan handla om beskärning eller borttagning av dåliga grenar också. Sådant som sker på hög höjd och som är farligt i och med detta – där bör man kalla in en arborist istället för att försöka klättra upp på en lång stege.

En arborist i Stockholm jobbar alltså lika mycket med att förfina staden som han gör med trädfällning – ibland måste ett träd beskäras för att kunna fortsätta växa och frodas och detta är naturligtvis viktigt för hela stadsmiljön. Att Stockholm är så vackert och grönskande kommer inte av sig själv – det handlar om ett hårt bakomliggande jobb där framförallt företag inom trädfällning drar det stora lasset.

För dessa företag handlar det alltså lika mycket om att skapa skönhet som det gör att ta bort de träd som är fula, ruttna eller skadade på något annat sätt. Vi andra skördar bara frukterna av deras underskattade arbete i form av en vackrare stad.

← Äldre inlägg