Blogg

Sida 2

Skaffa ett kontor i Stockholm

18 aug 2017

Stockholm är generellt en attraktiv plats för svenska företag, även om det såklart inte råder total konsensus om detta. En del stora företag har till exempel haft svårt att rekrytera på senare år som en konsekvens av den hårda bostadsmarknaden. Som helhet är Stockholm dock en stad med både anrika storföretag och en bubblande start up-scen. Du som vill skaffa kontor här har säkert en spännande tid framför dig – oavsett om det är din första lokal eller för att expandera din verksamhet. 

Kontorshotell?

Många företag i Stockholm väljer att hyra in sig hos ett kontorshotell. Det finns ett par fördelar med detta. Är man ett mindre företag utan särskilt många anställda får man bra och billig plats som ofta har goda mötesrum och möjlighet att träffa kunder. En annan fördel är att man får regelbundna tillfällen att nätverka med andra som är i huset.

Ytterligare en fördel är att många av rummen redan har kontorsmöbler. På så vis slipper man lägga ner tid och pengar på att inreda och kan istället fokusera på att börja arbeta, nätverka och träffa kunder i de nya lokalerna.

Läget

Ska man ha ett kontor centralt i Stockholm, som inte är en del av ett kontorshotell, får man räkna med att betala en del pengar. Bristen på utrymmen, både vad gäller lägenheter, garage och bostäder, är ganska stor i staden. Kan man däremot tänka sig att ha sitt kontor en bit utanför Stockholms innerstad kan man komma betydligt billigare undan. Dock krävs det att man åker en bit, då även närförorter har stigit mycket i pris de senaste åren.

Inredning

Om du inte skaffar en möblerad lokal i ett kontorshotell, kommer du att behöva införskaffa kontorsmöbler. Det är bra att redan på en gång tänka på ergonomin och inför framtiden. Är det tänkbart att ni växer till många fler anställda inom en snar framtid? I sådana fall kan det vara läge att skaffa sig ett större kontor på en gång. Visserligen kan man vänta lite med kontorsmöbler för att spara in pengar, men så småningom kommer det att behövas.

Det är givetvis inte alltid att läge för detta, beroende på hur oviss framtiden är. Att slippa göra ett stort kontorsbyte med flytt av personal, kontorsmöbler och annat kan det dock vara värt några extra kronor att skaffa sig ett större kontor på en gång. En kontorsflytt är ett projekt som tar lång tid och som kommer att flytta fokus från verksamheten, samtidigt som även själva flytten kostar pengar givetvis.

Yrken i Stockholm med liten konkurrens om jobben

12 aug 2017

Vill du flytta till Stockholm och behöver söka nytt jobb? Eller är du från Stockholm, men är arbetslös eller vill byta bransch? Stockholm är Sveriges största stad och har det mesta inom länsgränserna. En stor del av de yrken som finns att arbeta med här råder det brist på personal i. Vissa kräver mer utbildning – andra kräver mindre eller knappt någon utbildning över huvud taget. För att hitta de jobb som är välbetalda krävs dock allt som oftast viss utbildning i bagaget.

Målare

I Arbetsförmedlingens yrkesprognoser kan man läsa att det råder liten konkurrens om jobben som målare i Stockholm. Visserligen gäller det inte bara i Stockholm, utan över hela landet. Den som vill arbeta som målare får en bra grund att stå på redan i gymnasiet. Detta genom programmet bygg- och anläggning med inriktning mot målare.

För att arbeta som målare behöver du vara lärling hos ett företag. Vissa företag anställer lärlingar som inte gått någon tidigare utbildning, men då krävs också fler lärlingstimmar. Den som har börjat utbilda sig till målare på gymnasiet har betydligt färre timmar att klara av som lärling.

Förskollärare

I Stockholm råder stor brist på barnskötare och förskollärare med utbildning. Den som tycker om att arbeta med barn och inom vård och omsorgen, kan överväga detta som ett karriärval. I många fall kan man anställas på förskola utan ha vara examinerad, men bristen avser just barnskötare och förskollärare med utbildning. Att Stockholm växer i en rasande fart talar för att förskollärarna kommer att behövas lika mycket, om inte mer, i framtiden.

Rörmokare

Rörmokarna blir allt bättre betalda. Det här kan vara som en följd av arbetsbristen, men fortfarande vittnar arbetsgivare om att de inte hittar kompetent personal som kan ta de jobb som de erbjuder. För att bli rörmokare krävs, i likhet med målare, att man avlagt yrkesexamen och gjort sin tid som lärling.

En annan likhet med målare är att man kan skaffa sig en bra grund genom att gå bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet. Här får man lära sig grunderna i yrket samt få möjlighet till en bra väg in i arbetslivet.

Kock

De senaste åren har många restauranger dykt upp i Stockholm, både centralt och i närförorter och förorter. Den som har erfarenhet som kock kan med stor sannolikhet hitta ett jobb ganska snabbt i Stockholm. Vissa restauranger är högklassiga och omnämns i Michelinguiden, medan andra kanske är mer inriktade på snabbmat eller är franchisetagare.

Trädfällning är nödvändigt i Stockholm

11 aug 2017

Att träd i Stockholm tar skada av avgaser och annan nedskräpning är ett faktum och det är också därför som en sådan sak som trädfällning blir en absolut nödvändighet just där. Det går inte att – speciellt i offentliga miljöer – har en massa sjuka och ruttna träd som riskerar att falla på personer, bilar eller hus som passerar eller står i närheten. Det viktiga är också att hela tiden se till att en trädfällning i sig sker på ett tryggt och säkert sätt och detta av samma anledningar som vi nämnde ovan – det innebär alltid en stor risk att fälla ett större träd i exempelvis en park i Stockholm. Det ställer därför höga krav på de företag som jobbar med trädfällning i Stockholm och detta både gällande sin egen säkerhet och för andras.

Utbildning, rätt verktyg och erfarenhet är alltså lite av A och O då man ska genomföra en trädfällning av ett stort, sjukt träd stående i en offentlig miljö i Stockholm och är ingenting som ska göras av lekmän. Detsamma gäller träd som står på en privat egendom i Stockholm – vi fortsätter med denna stad som exempel då denna är unik gällande tätbebyggelse i Sverige – ett sjukt sådant är ingenting som privatpersoner ska försöka sig på att fälla.

Även här – beroende på det tätbebyggda husen – så riskerar man nämligen för mycket i form av skador på förbipasserande och egendom hos exempelvis grannar. Att genomföra en trädfällning i Stockholm och se hur trädet i fråga faller över grannens hus är ingen höjdare, eller hur? Naturligtvis ska man här också skilja på träd och träd också – en mindre björk kan man säkerligen som privatperson ge sig på själv, men en större ek bör man alltså anlita ett företag inom trädfällning för.

Trädfällning förskönar Stockholm

Finns det då några andra anledningar där man ska överväga att vända sig till ett företag för trädfällning i Stockholm? Ja, det handlar nämligen inte enbart om just trädfällning så man talar om ett sådant företag – även om det naturligtvis är det primära – utan det kan handla om beskärning eller borttagning av dåliga grenar också. Sådant som sker på hög höjd och som är farligt i och med detta – där bör man kalla in en arborist istället för att försöka klättra upp på en lång stege.

En arborist i Stockholm jobbar alltså lika mycket med att förfina staden som han gör med trädfällning – ibland måste ett träd beskäras för att kunna fortsätta växa och frodas och detta är naturligtvis viktigt för hela stadsmiljön. Att Stockholm är så vackert och grönskande kommer inte av sig själv – det handlar om ett hårt bakomliggande jobb där framförallt företag inom trädfällning drar det stora lasset.

För dessa företag handlar det alltså lika mycket om att skapa skönhet som det gör att ta bort de träd som är fula, ruttna eller skadade på något annat sätt. Vi andra skördar bara frukterna av deras underskattade arbete i form av en vackrare stad.

Mattvätt är ett sätt att hålla fräscht i Stockholm

7 aug 2017

Kala ytor på golv ger ofta ett ganska tråkigt och sterilt intryck som påverkar hela rummet negativt. Det spelar här ingen roll hur mycket pengar och tid som man lagt på inredningen i övrigt; har man kala golv så riskerar man att de gäster man har upplever hemmet eller den affärsverksamhet man har som väldigt kall och oinbjudande. Detta blir ju också betydligt värre för exempelvis en krögare eller en person som driver någon annan typ av verksamhet där man är beroende av att kunder kommer förbi och även återkommer; har man då genom sina golv gett ett dåligt intryck så har man också minimerat chanserna för ett återbesök.

Golven är alltså viktiga och för att undvika att kunderna känner de känslor vi ovan nämnde så kan man istället skaffa mattor som man placerar ut på ett inbjudande sätt i lokalen. Mattor är dock dyra att köpa och här finns det – främst i Stockholm ett annat alternativ – nämligen mattvätt. I detta koncept hyr man nämligen mattor, får dem tvättade och därefter levererade på ett löpande sätt efter överenskommelse med den firma man anlitat och här kan man definitivt säga att mattvätt hjälp många företagare i Stockholm.

Att kunna använda sig av professionell mattvätt i Stockholm har gjort att många restauranger, flera butiker och många andra verksamheter har nått sina mål i form av ökad lönsamhet och återkommande gäster- och kunder. Dessutom så för mattvätt med sig en annan fördel också och här handlar det mer om slitage än om huruvida verksamheten man har i Stockholm blir lönsam.

Det handlar om att skydda golven och genom att ha ett stadig flöde av inkommande, rena mattor så hindrar man smuts, vatten och annat som sliter ut golvet från att göra just det. Man ökar livslängden på sina golv genom att anlita ett företag för mattvätt i Stockholm och detta kan ju in sin tur leda till att man slipper kostsamma slipningar av golvet eller ett byte till ett helt nytt.

Mattvätt i Stockholm passar alla

Det är heller inte bara företagare i Stockholm som är i behov att återkommande gäster som kan dra nytta av mattvätt; nej, även företag i behov av att synas kan finna fördelar i detta. Det finns nämligen möjlighet att sätta sin egen logga på mattorna i fråga och därigenom ge sitt företag den där extra lilla touchen som får folk att lägga märke till sin verksamhet. Det här fungerar på samma sätt som mattvätt av vanliga mattor med skillnaden att mattorna blir dina i slutändan och att du således inte hyr dem av företaget du anlitat för mattvätt i Stockholm.

Leveransen och den höga kvaliteten på arbetet påverkas dock inte av denna variant av mattvätt i Stockholm utan förblir densamma.

Skyltar i Stockholm har en ljus historia

22 jun 2017

I samband med Stockholmsutställningen 1930 så slog den svenska funktionalism-modellen igenom på allvar i Sverige och i övriga världen. Denna arkitektsstil har därefter kopierats och man kan se att den även i dagsläget är något som eftersöks och används runt om i världen.

I denna funktionalism så föddes även en annan sak och detta i form av neon. Egentligen är föddes fel ordval – neon användes även tidigare; men det var tack vare den utställning som vi nämnde ovan som världen på allvar fick upp ögonen för neon och det intryck som skyltar av detta kunde ge en stad.

Om vi återvänder till hur detta påverkade Stockholm så innebar det att hela staden fylldes av skyltar av neon och där man framförallt – som turist – möttes av ett fullkomligt bländande hus då man steg av vid Centralstationen.

Esseltehuset var nämligen då en byggnad som verkligen lyste om nätterna och detta gav både ett spännande och vackert intryck. Nu var inte Esseltehuset den enda byggnad i Stockholm som var utrustad med lysande skyltar av neon – nej, det var faktiskt så att de flesta byggnader under den här tiden var smyckade med skyltar. Exempelvis hela Kungsgatan var ett inferno av ljus och om man ser till hur företagen agerade i denna fråga så såg de ett enkelt sätt att marknadsföra sig själva – något som gav alltfler skyltar på alltfler byggnader.

Tyvärr så ser man inte detta längre i dagens Stockholm och detta beroende på att den allmänna uppfattningen gällande just reklam kom att ändras radikalt i takt med tiden.

Reklam ansågs som fult

Att skyltar av neon plockades ner från fasader i hela Stockholm berodde således till stor del på att man inte längre ansåg att reklam tillförde något. Att ett stort – eller litet – företag använda sig av stora, blinkande skyltar ansågs som både oärligt och fördummande för befolkningen i Stockholm; något som man till viss del också hade rätt i.

Det som var synd gällande detta beslut var att dessa skyltar i dagsläget hade fyllt en väldigt stor funktion då de givit besökare och borna stockholmare en del av historiens vingslag – något som man dock fortfarande – tack och lov – kan göra genom ett fåtal skyltar som fortfarande finns kvar i staden.

NK, Stomatol och Tunnelbanan

Om man är intresserad av att se hur gårdagens skyltar var utformade i Stockholm så kan man rekommendera att man åker kollektivt.

Exempelvis: vi säger att du står vid Gamla Stan i Stockholm och tittar mot tunnelbanan; redan där har du en skylt med en historia. Just det självlysande T:et du ser är en klassisk skylt. Du går här ner i tunnelbanan och här ska du ta riktning mot Slussen och gärna inta en fönsterplats i vagnen.

Först ska du vrida ditt huvud mot vänder och där kommer du att se hur tidningarna DN och Expressen blinkar på en byggnad – äldre, klassiska skyltar – och då detta är gjort så ska du titta upp mot Katarinahissen där du till höger kommer att se den mest klassiska av skyltar i Stockholm: Stomatolskylten som i konkurrens av skylten som snurrar ovanför affären NK är de tydligaste exemplen på hur det såg ut förr; en Madeleinekaka som fler borde smaka på då de besöker Stockholm.

På sidan Skyltar Stockholm kan du läsa om moderna skyltar. 

Nödvändiga åtgärder för en vackrare huvudstad

25 apr 2017

Stockholm räknas i omvärldens ögon som en utav de absolut vackraste städerna i världen. Varje år kommer staden ständigt högt upp på topplistor då man ska ranka turisters upplevelser gällande det estetiska intrycket i kombination med de upplevelser som staden erbjuder. Det här är också lätt att förstå – Stockholm är en vacker stad; speciellt om man ser till sommarhalvåret och det är den unika närheten till vattnet som gör att staden upplevs som spännande och exotisk för de utländska – och svenska – turister som bokat in ett besök i vår svenska huvudstad.

Om man ska se till något negativt med Stockholm och det som många pekar på så handlar det om priserna; turister upplever helt enkelt att det är dyrt att semestra i Stockholm – något som de också, i jämförelse med andra europeiska huvudstäder, också har rätt i. Det är dyrt att bo på hotell i Stockholm, det är dyrt att gå ut och äta, det är dyrt att dricka vin- och öl och det är dyrt att ta sig från punkt A till punkt B och använda sig av taxi. Dessa komponenter kan man dock inte lasta Stockholm som stad för , utan dessa beror helt på hur våra svenska skatteregler, vår moms och annat ser ut.

Om vi istället ser på det som Stockholm de facto kan påverka för att även i fortsättningen vara bosatt högt upp på dessa rankinglistor så kan vi nedan sätta upp några små punkter. Dessa punkter fungerar i dagsläget ganska bra och det som gäller är att de även fortsättningsvis sköts om på samma sätt. Vi tar dem i punktform så kan det vara lite enklare att följa med i vårt resonemang.

 • Det här är verkligen en av uppsidorna då utländska turister talar om Stockholm; rena parker, fräscht vatten – som man kan bada i! – och ett allmänt vackert intryck även i övrigt. Ser vi till det sistnämnda så kan vi här även lägga till en viktig detalj som rör byggnaderna i staden. Fasadrenovering. Då Stockholm har en unik mix av nya och äldre byggnader så är det viktigt att dessa hålls rena; något som sker genom en fasadrenovering. En fasadrenovering i Stockholm kan innebära att man – med hjälp av högtryckstvätt – putsar upp fasaderna till de byggnader som berörs. Detta gäller främst de centrala i Stockholm som på ett annat sätt drabbas av avgaser och annan pollution; där blir en fasadrenovering i Stockholm ännu viktigare.
 • Här har vi i Sverige länge dragits med problem; vi har – genom vår generella passivitet – uppfattats som sura och lite tvära. Något som naturligtvis är negativt om man ser till devisen om hur viktigt ett första intryck är. Detta är dock en sak som kommit att ändras ganska rejält under senare år – utländska turister upplever Stockholm och främst de personer som jobbar inom serviceyrken som både tillmötesgående och trevliga. Den svenska reservationen har alltså ersatts av en helt annan öppenhet – åtminstone i Stockholm.
 • Det här gäller främst de olika museer som finns i Stockholm och som erbjuder gratis inträde – något som anses som både unikt och underbart i omvärlden. Vi får hoppas att detta fortsätter även i framtiden – att vi, genom vår skatte, kan bekosta och göra det möjligt för alla att njuta av kultur är något som är unikt. Det här uppskattas oerhört i omvärldens ögon.

Behov av elektriker i Stockholm

20 apr 2017

I och med att man bygger så mycket i Stockholm så ser man där att det finns ett väldigt stort behov av kunniga personer inom byggnads- och hantverksbranchen. Det här gäller både vid större byggnationer av bostäder – alla vet att Stockholm har väldigt stora problem med att se till att alla invånare får tillgång till boenden med rimliga priser – och av exempelvis större köpcentrum, sjukhus och andra offentliga byggnader.

Kort sagt; att Stockholm expanderar både sett till befolkning och sett till yta är en sak som gynnar byggbranschen. Det som dock får anses som oroväckande här är att den svenska återväxten generellt sett ser ganska klen ut – elektriker, rörmokare, takläggare – och att det av den anledningen kan innebära problem i framtiden. Man ser redan nu nämligen tecken på att det finns för få yngre elektriker i Sverige och då det samtidigt finns en stor generation som närmar sig pensionen så är det onekligen en ekvation som inte riktigt går ihop.

Förklaringen till detta går att spåra till att det för några år sedan inte byggdes lika mycket i Sverige och i Stockholm; något som gjorde yrken inom denna sektor väldigt oattraktiv och det är dessa dåliga frukter som man nu alltså får skörda. I stort sett så har man under denna period tappat en generation av potentiella elektriker och här måste man jobba hårt med att åter ge det yrket lite attraktionskraft.

Det vill säga; de gymnasiala programmen och utbildningarna måste attrahera yngre personer i samma utsträckning som förr och här har man verkligen en utmaning framför sig. Just nu finns ingen panik i Stockholm – men fortsätter utvecklingen, något som allting tyder på, så kommer behovet i framtiden att vara enormt efter elektriker, rörmokare, plåtslagare och i viss mån snickare.

Faran med klen återväxt

Det som man över hela byggnadsbranschen sett som ett problem är den fria rörligheten inom EU. Det vill säga; det finns stor lönsamhet för entreprenörer att anlita billigare arbetskraft snarare än att lita på de svenska mindre företagen. Ska man exempelvis bygga ett större lägenhetskomplex i Stockholm så finns det en större lönsamhet i att välja en polsk firma snarare än den svenska elektriker som erbjuder sina tjänster.

Det här är väl i grund och botten en sund utveckling och precis den som vi förespråkade den dagen då vi demokratiskt slog fast att ett inträde i EU var lösningen för Sverige?

Nej, det finns väldigt många avigsidor i detta och den främsta handlar om villkor och risker. Kort sagt; ett människoliv blir mindre värt i jakt på profit och de större entreprenörerna har tyvärr allt sämre syn på säkerhet då det kommer till utländsk arbetskraft än svensk sådan. En svensk elektriker eller byggare skulle aldrig utsätta sig själv för livsfara vid sitt arbete och skulle av den anledningen till punkt och pricka följa de regler och normer som finns.

En person som kommer från ett annat land däremot har inte samma fokus – och är omedveten – om hur den svenska standarden ser ut; något som leder till att denne blir utnyttjad och jobbar enligt osäkra villkor. Här har hela Europa ett stort problem; ska konkurrens vara fri – ja, då måste alla regler också vara glasklara. Det vill säga – en elektriker ska ha samma branschnormer oavsett om han arbetar på ett bygge i Stockholm eller i en villa i Gdansk. Schyssta och säkra villkor, är det som krävs. I kombination med den dåliga återväxten inom byggsektorn i Sverige så kommer vi förmodligen att i framtiden se fler utländska företag vid olika byggnationer – något som i sig inte är någon fara; om dessa personer bara kan jobba på ett säkert sätt där deras liv aldrig ställs mot en ökad lönsamhet.

Ett jobb som elektriker innebär nog med faror som det är; dessa risker måste snarare minskas än det motsatta som i ser i dagsläget.

Svenska elektriker lämnar landet

Man ska heller inte tro att det är så att utländska arbetare kommer till Sverige och stjäl jobb från personer verksamma inom byggsektorn. Nej, det är nämligen så att dessa i själva verket är absolut nödvändiga och detta då svenska motsvarigheter själva har lämnat plats för dem. Detta i form av egen emigration och här är det främst ett land som lockar mer än något annat: nämligen Norge.

Att svenska elektriker sticker till Norge sker av rent ekonomiska skäl och ser man dessutom att det där sker en landsomfattande expansion – inte som i Sverige där främst Stockholm expanderar – så finns det också jobb överallt. Det finns – helt enkelt – mer pengar att hämta i vårt västra grannland och då dessutom resor, arbetstid och förmåner är väldigt goda så är det också lätt att förstå varför.

Men; då måste således Stockholm hitta lämpliga elektriker och byggnadsarbetare någon annanstans och det sker som sagt – i en större grad – inom EU. Det hela påminner om ett slags kretslopp som är enkelt att förstå och relatera till.

Utbilda dig till elektriker

Söker man som ung person efter ett arbete där man kan vara verksam inom en längre tid så är byggsektorn i allmänhet och yrket som elektriker i synnerhet verkligen ingen dum idé. Det enklaste är naturligtvis att man läser redan på gymnasitet; men även efter denna finns det hjälp. Man kan ofta läsa på högskola och man blandar dessutom teoretiska kunskaper med rent praktiska; något som passar de allra flesta.

Passa på att kolla hur utbildningarna till elektriker, rörmokare, plåtslagare eller takläggare ser ut i närheten av din stad – jobben finns och detta även om man ser en lång väg in i framtiden. Särskilt då – som sagt – i huvudstaden Stockholm.

Man kan förtås även kontakta elektriker i Stockholm och höra sig för, till exempel till denna: http://www.elektrikerstockholm.biz/.

Bättre utemiljö i Stockholm med markiser

13 apr 2017

Alla som någon gång besökt Stockholm under sommarhalvåret vet vilken fantastisk stad det är. Det många pekar på som det absolut bästa är närheten tilll vattnet och att man tack vare detta möts av ett helt annat ljus än vad man gör i andra städer. Dessutom så har Stockholm – jämfört med andra större städer i Europa och världen – inte alls lika mycket invånare och det här gör att man som turist eller boende slipper känna den där instängdheten som annars är vanlig då man befinner sig i en populär stad. Det finns således väldigt många fördelar som Stockholm kan erbjuda under sommarhalvåret och för att försöka konkretisera lite kring vad man skulle kunna förbättra här – i jämförelse just med andra större städer så är det faktumet att Stockholm inte tar tillvara på ytorna tillräckligt bra.

Det vi menar här är att Stockholm som stad och kanske framförallt barer, restauranger och cafeér är ganska begränsade i sitt sätt att tänka och särskilt då under sommaren. Menas med det detta; är man turist i Stockholm så vill man gärna kunna njuta av ett glas vin eller en öl, en bit mat eller en smörgås och man vill då kunna ha möjligheten att göra detta utomhus – inte sitta inne i en tryckande värme.

Hur ska man då kunna komma tillrätta med detta – hur ska exempelvis en caféägare i Stockholm kunna erbjuda en plats ute trots att ytan som denne äger är relativ begränsad? Jo, det som man ser i andra städer är att exempelvis trottoarer används i en större omfattning; det vill säga – under sommaren så har man lite mindre yta att promenera på för att man tillåter restauranger att ställa ut några bord, några stolar samt skuggande markiser där personer kan sitta och äta. Exakt så skulle Stockholm också kunna tänka; att i en större grad tillåta sådana initiativ skulle kunna ge en mer levande stad och genom dessa markiser i Stockholm så skulle turister dessutom slippa känna tryckande hetta – utan att behöva gå inomhus.

Markiser till restauranger, caféer och barer är således ett måste och något som används redan i dagens Stockholm; det vi menar här är att de skulle kunna användas i en betydligt större omfattning. Att det sedan kanske går ut över fotgängare genom att trottoarer och olika promenadstråk blir lite smalare, det får man helt enkelt leva med – det handlar trots allt om en begränsad period om kanske tre-fyra månader.

Markiser går att skräddarsy

Till stadens försvar ska man dock nämna att det redan blivit mer vanligt att se hur caféägare tillåts att sätta upp markiser och därigenom kunna attrahera fler kunder genom attraktiva uteplatser – första steget har alltså tagits i rätt riktning.

Tittar man exempelvis på de större gatorna – Drottninggatan, Kungsgatan, Folkungagatan med flera – så ser man att det här är relativt vanlig förekommande och det här naturligtvis oerhört glädjande. Det som kan vara avgörande i påtryckningar gällande tillstånd för att sätta upp sådana till sin egen verksamhet är att peka på det faktum att markiser går att skräddarsy efter hur sina behov ser ut.

Det vill säga, man är inte på något sätt bunden till en- eller två modeller utan man få sina solskydd uppsydda efter exempelvis trottoarens bredd, hur många bord man har samt även anpassa färgen efter övrig inredning. Att man i dagsläget kan göra just detta är förmodligen en av förklaringarna till att det tillåtits i en större utsträckning och följer Stockholm denna trend så kommer staden inom kort att vara lika attraktiv-, lättillgänglig och turistmedveten som exempelvis Paris. Just Paris, Rom och Milano har inte lika höga krav på ”säkerhet” som Stockholm; det vill säga – man ser lite mellan fingrarna på hur trottoarer och annat ser ut och tittar istället på komforten för sommargäster och turister samt till lönsamhet för ägare till restauranger, caféer och barer. Ett tänk som även borde överföras till vår huvudstad.

Framtidens Stockholm kan bli ännu bättre

Vi nämnde i början av texten att Stockholm har ett unikt förhållande till vatten och för att återkoppla till detta så bör man även ta tillvara på detta element på ett bättre sätt. På samma sätt som caféägare genom att sätta upp markiser kan erbjuda sina kunder fina och trevliga platser så bör även vattnet kunna nyttjas bättre.

Att tillåta exempelvis flytbryggor på vissa områden där man kan fika eller dricka en öl skulle verkligen vara ett steg i rätt riktning. Att exempelvis vid Årstaviken kunna besöka ett lämpligt café som erbjuder platser på vattnet snarare än vid skulle dels kunna skapa en härligare miljö och dessutom en större lönsamhet för den som driver verksamheten.

Här har staden dock haft ett betydligt mindre tillmötesgående och det handlar här främst om säkerhet, om båttrafik och om att man tycker att flytbryggor förfular intrycket. Säkerheten menar vi går att lösa genom stabila räcken, båttrafiken går att leda om och påverkas inte nämnvärt av att en brygga tillåts – det rör sig trots allt om ett tjugotal platser maximalt – och gällande estetiken så håller vi inte med. Stockholm skulle tvärtom bli betydligt vackrare med- än utan flytbryggor.

Hemstädning i Stockholm förenklar din vardag

4 apr 2017

Att man i Stockholm använder sig av hemstädning betydligt mer frekvent än vad man gör i övriga landet har skapat en ganska infekterad debatt som handlar om att stockholmare är latare än vad människor boende i andra delar av landet är. Man pekar alltså lite finger och tycker att de personer i Stockholm som använder sig av hemstädning enbart är lata och inte orkar ta hand om sina egna hem. Alla kan väl trots allt städa, eller hur?

Här är det dock dags att nyansera bilden lite och istället peka ut de verkliga skäl som ligger bakom att köp av städning i Stockholm är vanligare än i övriga Sverige och att detta definitivt inte har något med lathet att göra. Det handlar istället om tid. Eller bristen på tid, snarare. Alla som någon gång varit i Stockholm vet också att det just där är ett väldigt högt tempo, att folk hela tiden har bråttom och är på språng någonstans och detta sker också av en anledning. Det är svårt att hinna överallt och hinna med allting i Stockholm och att ta sig från hem- till jobb kan innebära att man pendlar upp till två timmar dagligen.

Adderar man till detta faktum även att personerna i fråga har familj, olika aktiviteter och hobbies som ska skötas – ja, då förstår man även varför man i Stockholm ser hemstädning som en möjlighet att ge sig själv och sin familj lite extra tid. Genom att använda sig av hemstädning så blir vardagen för en person boende i Stokcholm nämligen enklare och mer lik en person som bor i mindre stads vardag. Det är alltså inte i första hand lathet som det handlar om då det gäller Stockholm och den frekventa hemstädning som folk där använder sig av – det handlar om att få en chans att leva ett normalare liv utan press och stress.

Anlita hemstädning i Stockholm

Om man bor i Stockholm och känner att tiden inte räcker till så är alltså hemstädning ett syneerligen gott alternativ för att skaffa sig mer tid. En hemstädning är dessutom något som man inte märker av då den sköts då du exempelvis är på arbetet eller ute på någon annan aktivitet och du behöver alltså inte oroa dig för att störa- eller blir störd av den personal du anlitat för jobbet. Detta kan enligt många personer i Stockholm dock vara ett problem – man vill helt enkelt inte lämna sitt hem vind för våg i någon annans händer.

Här finns det dock alternativ som man kan använda för att göra denna hemstädning tryggare för dig och ett av dem är att du stannar hemma under de första tillfällen då denna äger rum. Du lär alltså känna personen som utför din hemstädning i Stockholm och då du känner dig trygg med denna person så ber du också att hen ska återvända varje gång. Detta brukar företagen som är verksamma inom hemstädning kunna möjliggöra – det är ändå av yppersta vikt att du som kund känner säkerhet med jobbet.

Att hitta firma för badrumsrenovering i Stockholm

20 feb 2017

En badrumsrenovering kan ge hemmet ett lyft. Vissa väljer att göra stora delar av jobbet själv, medan andra väljer att överlåta till det mesta till en firma som erbjuder helhetslösningar för badrumsrenoveringar. Givetvis går det att anlita VVS-montörer, elektriker och hantverkare för sig, men det kan gå åt en hel del tid och energi åt att söka upp och anlita dessa firmor var för sig.

Viktigt med förtroende

Har man bestämt sig för att anlita en firma för badrumsrenovering i Stockholm är det alltså bara att börja leta. Som boende i Stockholm har man en fördel av att kunna använda sig av landets förmodligen största utbud av tjänster. Det här gör att de flesta som anlitar någon för dessa typer av tjänster har en rad olika firmor att välja mellan.

Men med ett stort utbud kommer också en viss fara. Genom åren har nog de flesta hört någon skräckhistoria när en firma har anlitats för arbete i hemmet. Kanske har arbetet varit undermåligt, eller så har fakturan blivit saltad. När man anlitar någon för dessa typer av jobb är det viktigt att känna ett visst förtroende.

Känner man förtroende för firman man anlitar slipper man oroa sig för alla dessa saker. Man slipper bland annat gå runt att fundera på om det blir några dolda avgifter, om arbetet blir undermåligt utfört eller att man bidrar till dåliga arbetsvillkor för personalen eller liknande.

Gör upp i detalj på förhand

Ett viktigt steg för att slippa dessa typer av tråkigheter är att göra upp överenskommelsen på ett så detaljerat vis som möjligt i förväg. Var inte rädd för att få något skriftligt – även om det kan tyckas vara en liten grej när det tas upp. Om firman tycker att det är en dålig idé att fästa något på papper, kan det vara en varningsflagga som inte bör ignoreras.

Många klagomål kommer regelbundet in till landets kommuners konsumentvägledare – däribland konsumentvägledaren i Stockholm. Ofta grundar sig klagomålen just i missförstånd. Genom att göra upp allt i förväg, och dessutom få det skriftligt, kan risken att råka ut för dessa missförstånd minskas avsevärt. 

Gör efterforskningar kring firman

Som tidigare nämnt är utbudet i Stockholm stort, och om du då vill anlita en firma för badrumsrenovering, kan det vara läge att göra efterforskningar kring de alternativ som finns. Ett av de vanligaste sätten att få ökat förtroende för firman är att helt enkelt be om referenser. Om en firma verkar negativt inställd till att ge referenser, kan det vara läge att gå vidare till nästa.

Att höra vad någon annan säger om firman kan även det givetvis skänka viss trygghet till dig som ska anlita dem härnäst. Det här behöver inte enbart göras genom att be firman om referenser. Genom att googla till exempel ”badrumsrenovering Stockholm (firmans namn)” följt av ”recensioner”, kan du få fram mycket relevant information. Givetvis går det dock inte alltid att lita på det som sägs. Ha alltid ett kritiskt öga till det du läser – särskilt om det är ett omdöme som inte kommer från en verifierad användare.

Dags att byta tak i Stockholm?

6 feb 2017

Behöver verkligen ett takbyte kosta så extremt mycket pengar? Frågan är ställd av många husägare som fått en offert från en takläggare presenterad framför sig och här ska vi direkt säga att ja, ett byte av tak kommer att kosta en del pengar – men så dyrt behöver det faktiskt inte vara. Framförallt dock – det är nödvändigt att genomföra projektet och det man ska försöka göra är att se kostnaden över en längre tid. Ett bra tak – lagt av en skicklig takläggare och med rätt material – håller i tjugo år och slår man ut summan över denna längre tid; ja, då handlar det egentligen inte om några större summor.

Men, att hosta upp det på ett bräde kan naturligtvis vara tufft. Som med allt annat så gäller det således att som husägare bygga en budget så att man kan möt kostnaden på ett bättre sätt och slippa ta det höga lån som många gör – det är där felet hos många begås. Man upptäcker att taket inte längre håller det skick det borde, man får anlita en takläggare akut och man får som en följd av detta dels en högre kostnad för takläggaren i sig och dels så tvingas man till en mindre fördelaktigt lån. Kan man hålla sitt tak under en bättre uppsikt, reparera det med jämna mellanrum och skaffa sig en bra bild över skicket och status – ja, då kan man också avsätta pengar och planera för ett byte.

Men, vi sa ovan att det inte behöver kosta så mycket pengar och vi tänkte visa detta genom att rada upp några punkter. Vi säger här att du äger ett hus i Stockholm där taket i fråga kommit att spela ut sin rätt och där du således måste byta ut detta mot ett nytt. Här är våra nycklar till hur du får detta projekt utfört av en takläggare (du kan naturligtvis göra det själv om du har kunskap, verktyg och kompetens – det ger dig osett det absolut bästa priset) till ett förmånligt pris:

* Annat material? Du kanske har tegel just nu – men det finns ingenting som säger att just detta – dyra – material ska fortsätta vara det som ditt tak är gjort av. Väljer du exempelvis ett plåttak så blir det billigare och dessutom – i och med att det är lättare – så påverkas husets hela konstruktion betydligt mindre. Att lägga ett plåttak kräver dock i de flesta fall en takläggare.

* Rätt takläggare: Att du bor i Stockholm ger dig en fördel sett till att du kan begära in flera offerter från flera olika takläggare. Ju fler du kontaktar – desto tydligare kommer du att se den varierande prisbilden. Kvaliteten på jobbet är dock viktigast; se till att inte lägga dig för lågt – en takläggare i Stockholm som ligger extremt mycket lägre i pris är förmodligen inte den bästa yrkesmannen i staden (den dyraste är förmodligen inte heller den bäste).

* Rot-avdraget: Använder du rot-avdraget så kan du dra av 30% av den totala arbetskostnaden; detta är en förmån som du bör använda dig av vid ditt takbyte i Stockholm. Det gör en enorm skillnad. Se till att dels kolla upp om du är berättigad och dels också meddela din takläggare att du vill avvända Rot innan projektets början.

Här finns en takläggare i Stockholm vi kan rekommendera: www.takläggarestockholm.org.

Är ni i behov av kontorsstädning i Stockholm?

2 feb 2017

En lite bortglömd ingrediens på en arbetsplats gäller städning och miljö. Genom bättre städning så får man A) en personal som trivs bättre på sina jobb och som trivs bättre med varandra B) man får kunder som ser att man tar städningen på allvar och man visar genom exempelvis kontorsstädning upp en bättre bild av sitt företag utåt C) man får färre sjukdagar. Driver du ett företag i Stockholm där dina anställda ofta är sjuka och borta från jobbet – ja, då kan det vara läge att utöka din kontosstädning som ett steg till att sänka antalet – extremt kostsamma – sjukdagar. Tre stycken skäl till varför en fråga om hygien och kontorsstädning ska tas på ett större allvar än vad den gör hos många företag.

Vi tänkte här visa hur du ska tänka då du står inför att välja städfirma och vad du aktivt ska eftersöka då det kommer till kontorsstädning. Vi kan säga att ditt företag ligger i Stockholm och vi gör det av den anledningen att valet där blir svårare – som en följd av det större antalet städföretag – än vad fallet är i mindre städer. Kort och gott: så här väljer du högkvalitativ kontorsstädning till ett rimligt pris i Stockholm:

 • Jämför priser. Det första steget är att skaffa dig en referensram rent kostnadsmässigt. Det gör du genom att kontakta så många städföretag som du kan, begär in offerter och ställer dessa mot varandra. Genom detta får du en bredare bild av vad som är rimligt att betala för kontorsstädning. Vårt råd här: välj bort de billigaste städföretagen. De håller sällan någon vidare klass och de erbjuder än mer sällan schyssta villkor för sina städare. På samma sätt kan du även välja bort den dyraste städfirman. Ett högt pris för kontorsstädning är ingen garanti för ett bättre jobb.
 • Kontakta referenser. Vi kan säga att du har tre stycken företag kvar att välja bland. Hur ska du veta vilken kvalitet du får av dessa? Jo, genom att se till vilka kunder de har och genom att ringa dessa. Utför man kontorsstädning hos flertalet företag så gör man förmodligen någonting rätt. Lämnar man inga referenser – ja, det skulle vi ta som en anledningen att avstå från att anlita företaget i fråga. De har förmodligen någonting att dölja.
 • Provstädning och samma städare: Se till att en provstädning görs innan du skriver ett kontrakt. Det ger dig ett hum om kvaliten och det ger en bild av vad du kanske vill addera eller ta bort från din kontorsstädning. Samma städare är, enligt oss, ett måste. På ert kontor finns känslig utrustning, det finns värdefulla saker och det finns information som inte ska hamna i fel händer. Att samma städare kommer ger en större trygghet och det gör dessutom jobbet mer effektivt. Både du och städföretaget i Stockholm tjänar på det upplägget.

Mer läsning om kontorsstädning: www.stockholmkontorsstädning.se

Öka värdet på din bostad i Stockholm genom en golvslipning

26 jan 2017

Personer i Stockholm som köpte sin bostad för några år sedan och som står inför att sälja denna har förmodligen all anledning att jubla i dagsläget. Under senare år så har nämligen prisutvecklingen varit extrem och det är dessutom något som ser ut at fortsätta. En enkel matematik ligger bakom denna utveckling och detta i form av en enorm inflyttning i kombination med att man inte hinner med att bygga tillräckligt med bostäder i förhållande till detta.

Prognoserna säger att så mycket som 700.000 nya bostäder måste byggas i Stockholm och detta är något som – av allt att döma – Stockholm kommer att ha problem med att göra och därför kommer man förmodligen att se att priserna på de befintliga bostäderna även fortsatt kommer att stiga – eller åtminstone ligga kvar på den nivå vi ser för tillfället.

Med detta sagt: mycket vill alltid ha mer, eller hur? Det vill säga, även om man av allt att döma gjort en bra affär så vill man alltid ha så mycket pengar som möjligt vid en försäljning och et är just det vi ska titta lite närmare på. Vi tänkte rada upp några tips som man kan använda sig av inför en försäljning och som ger större chanser till en maximerad vinst. För enkelhetens skull så tar vi dessa tips i punktform enligt följande:

 

 • Golvslipning. Många tänker inte på att golvet är den yta som slits som mest i sin bostad och detta genom fotsteg, tryck från möbler och andra föremål. Ett golv blir – helt enkelt – slitet och genom en golvslipning i Stockholm så fräschar man till det och gör det mer inbjudande. För; en golvslipning ger verkligen resultat; man får genom en golvslipning en helt annan lyster och ger hela bostaden ett lyft som verkligen kan få spekulanter att agera i en budgivning. Ett prisvärt sätt att höja värdet. Dock! Se till att anlita en firma för golvslipning, det är relativt svårt och risken är att man förstör sitt golv om man försöker på egen hand och saknar den vana som krävs.
 • Måla om. Gillar du rött, grönt, rosa eller gult? Det gör förmodligen inte lejonparten av de spekulanter som finns i Stockholm. Tyvärr. Därför bör du se till att måla väggar i en mer neutral färg – gärna vit – och se till att istället addera färg genom tavlor, mattor och olika föremål. Ett bra sätt är att skapa stilleben där du mixar föremål av olika material och färger. Glöm inte taket; precis som vid en golvslipning så ger ett nymålat tak ett helt rum ett lyft.
 • Mäklare. Välj din mäklare med omsorg och låt dig inte lockas av att välja den billigaste. En bra mäklare som är beredd att lägga ner lite tid och som har erfarenhet ger alltid ett bättre slutpris än vad fallet är om man väljer en mäklare som saknar den rätta glöden.

Så hittar du rätt flyttfirma i Stockholm

22 dec 2016

Vid en flytt i Stockholm så är det inte bara att ringa efter en flyttfirma och ta för givet att denna kommer att sköta sina åtaganden till punkt och pricka. Tror man det så riskerar man att A) betala för mycket pengar och B) se sina saker i betydligt fler delar än vad man hade från början.

För att förklara detta så måste man först och främst se till vilken potentiell guldgruva som en flyttfirma i Stockholm sitter på. Det handlar om inflyttning, det handlar om flyttar inom staden och det handlar om folk som flyttar från Stockholm; de två första exemplen ovan rä de mest talade. Inflyttning och flyttar inom staden; den senare är i sammanhanget mest intressant för en flyttfirma.

Som alla vet så är Stockholms bostadsmarknad extrem; dels så råder det brist på hyresrätter, dels så är priserna på bostadsrätter extremt höga och dels så finns det en andrahandsmarknad som kräver snabba ryck, korta boendetider och således även många flyttar – något som ofta sker med hjälp av en flyttfirma.

Kort sagt; kan man som flyttfirma i Stockholm lyckas attrahera kunder att ringa så finns det stora pengar att tjäna – oavsett vilken kvalitet man håller. Vi tänkte av den anledningen rada upp några tips som kan hjälpa dig att hitta en säker, pålitlig och prisvärd flyttfirma inför din nästa flytt. Genom att följa dessa så kommer du förhoppningsvis att ta dina saker – i ett stycke – från plats A till plats B; utan det hela blir alltför kostsamt. En trygg flytt, som det ska vara helt enkelt.

 • Priset: Det första du ska göra är att jämföra prisbilden mellan så många flyttföretag som möjligt. Det räcker med att ringa, beskriva vart du ska flytta och varifrån, hur mycket som finns i ditt bohag samt när flytten ska ske för att du ska få en prisuppgift. Vårt råd här: välj bort den flyttfirma som erbjuder sina tjänster till lägst pris. För; hur lockar man kunder på bästa sätt? Jo, man frestar med ett lägre pris än vad konkurrenterna gör. Det kan mycket väl handla om en betydligt lägre kvalitet och vi tycker att du ska undvika den risken. I och med att du numera kan använda rut-avdraget för en flyttfirma så är priset humant oavsett.
 • Kvaliteten: den hittar du bäst genom att ringa till några referenser. Ha det som ett mantra: inga referenser=inga uppdrag. Driver man en flyttfirma så bör man ha tidigare kunder som rekommenderar en; annars har man något att dölja.
 • Kvalitet nummer två: Se till att din flyttfirma jobbar enligt Bohag 2010. Det är en överenskommelse mellan Svenska Åkeriföretagen och Svenska Möbeltransportörer som tagit fram för kundens bästa. Kortfattat och förenklat: Bohag 2010 innehåller regler och riktlinjer för hur en flytt ska se ut och vad som ska ske om någonting inte följer den givna planen. En trygghet för dig som konsument.

Stor skillnad på mäklare i Stockholm

9 dec 2016

 

 

Dock; vid en försäljning så vill man alltid ha ut så mycket som möjligt. Förmodligen så är det pengar som inte syns, de kommer att stoppas in i nästa bostad och för att komma undan med en lägre bostadskostnad där då är det av värde att sälja så dyrt som möjligt. Naturligtvis.

Avgörande i detta är att man anlitar en mäklare och att det är där vi rekommenderar att man tänker ett varv extra och väljer en sådan med omsorg. Det skiljer nämligen väldigt mycket mellan olika mäklare i Stockholm och i de flesta fall så är det bättre att försöka bortse från det begärda arvodet och istället anlita en dyrare sådan.

Vi kan här säga att du ska sälja en bostad i Täby och att du ska välja mellan två olika mäklare som erbjudit sig att hjälpa dig – ett svårt val och vi anser att du ska basera detta på några punkter som du bör se till att mäklaren i fråga kan leva upp till. Punkter neligt följande och som nästan utan undantag kommer att ge dig mer pengar i slutändan då du summerar försäljningen av din bostad i Täby:

 • Tillgänglighet. Många mäklare har för mycket på sitt bord och i många fall så kan detta gå ut över klienter. Indirekt så kan en mäklare prioritera bort ditt objekt i Täby och lägga sin kraft på ett – på förhand – mer attraktivt objekt. Du ska inet på något sätt kräva exklusivitet – men du kan kräva att din mäklare i Täby anstränger sig, är tillgänglig och är beredd att lägga ner lite av sin fritid om det så krävs.
 • Ansträngning. Att sälja en bostad innebär mer än att lägga ut en annons på Hemnet. Vilka tjänster får du av din mäklare – har denne en professionell fotograf i sitt team, finns det en skicklig skribent, en homestylist och kan din mäklare – i det här fallet – området Täby? Se till att du får valuta för dina pengar.

← Äldre inlägg